Kävely ja pyöräily

​​Kävely ja pyöräily ovat tärkeä osa päivittäisiä matkaketjuja. Keravan tiivis kaupunkirakenne antaa hyvät edellytykset hyötyliikuntaan lyhyillä asiointimatkoilla. Esimerkiksi Keravan asemalta Kauppakaaren kävelykadulle on matkaa noin 400 metriä ja terveyskeskukselle pyöräilee noin viidessä minuutissa. Pidemmillä matkoilla polkupyöräilijä voi hyödyntää liityntäpysäköintipaikoitusta tai junamatkoilla ottaa polkupyörän matkalle mukaan.

Kevyen liikenteen väyliä ja jalkakäytäviä on Keravalla yhteensä noin 80km ja pyörätieverkosto on osa valtakunnallista pyöräilyreitistöä. Kerava-Järvenpää-Tuusula -alueen pyöräreitit on esitetty alueen pyöräilykartassa ja lisäksi HSL-alueen reitit löytyvät pyöräilyn ja kävelyn Reittioppaasta.
  

Kävelykatu

 Keravan keskustassa Kauppakaari on liikennemerkein merkitty kävelykaduksi. Kävelykatu on jalankulku- ja polkupyöräliikenteelle tarkoitettu katu. Moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa vain kadun varrella olevalle kiinteistölle, jollei kiinteistölle ole muuta kautta järjestetty ajokelpoista yhteyttä. Moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköinti ja pysäyttäminen kävelykadulla on kielletty, lukuun ottamatta huoltoajoon liittyvää pysäyttämistä silloin, kun huoltoajo on liikennemerkin mukaan sallittu. Kävelykadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku ja ajonopeus kävelykadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h. (TLL 33a §.) Kävelykadulta tulevan kuljettajan on aina väistettävä muuta liikennettä.

 

Mopoilu

Mopon paikka liikenteessä on ajoradalla, ellei liikennemerkein muuta osoiteta. Keravalla mopoilu kevyen liikenteen väylällä on liikennemerkein sallittu ainoastaan maanteiden 140 (Vanha Lahdentie) ja 148 (Keravantie) varsilla.

Pyöräilyä ja muita liikennemuotoja koskevia liikennesääntöjä on hyvä kerrata vuosittain esimerkiksi liikenneturvan sivuilta löytyvän materiaalin avulla.  

Päivitetty 14.05.2018 klo 13:46