Pysäköinninvalvonta

​Keravan pysäköinninvalvonnasta vastaa poliisin lisäksi kunnallinen pysäköinninvalvonta.

Pysäköinninvalvonnan keskeisin tehtävä on tukea koko yhdyskunnan toimintaa edistämällä pysäköintiin varattujen paikkojen mahdollisimman tehokasta käyttöä. Lisäksi pysäköinninvalvonnan avulla lisätään kuntalaisten turvallisuutta, kun väärin pysäköidyt autot eivät estä hälytysajoneuvojen kulkua.

Pysäköinninvalvonta huolehtii siitä, että:

  • pysäköinti tapahtuu vain pysäköintiin varatuille paikoille
  • pysäköintipaikkakohtaisia pysäköintiaikoja ei ylitetä
  • pysäköintipaikat ovat niiden käytössä, joille ne on tarkoitettu
  • pysäköintipaikat ovat siinä käytössä, johon ne on tarkoitettu
  • pysäköinti tapahtuu liikennemerkkien osoittamalla tavalla
  • pysäköintiä koskevia määräyksiä noudatetaan 

Pysäköinninvalvonnan kohteena on kaupungin omistamalla alueella tapahtuva pysäköinti. Lisäksi kiinteistöjen valtuuttamana yksityiset pelastustiet.

Pysäköinninvalvontaa hoitaa kaupungissa kunnallinen pysäköinninvalvoja, joka vastaa toiminnasta ja käsittelee pysäköintivirhemaksuista tehdyt oikaisuvaatimukset. Kaksi pysäköinnintarkastajaa suorittaa varsinaista valvontatehtävää antamalla huomautuksia ja määräämällä pysäköintivirhemaksuja.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei pidennä maksuaikaa, vaan maksu tulee hoitaa eräpäivään mennessä myös siinä tapauksessa, että oikaisuvaatimusprosessi on kesken. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään, maksettu summa palautetaan maksajan ilmoittamalle tilille.

Pysäköintivirhemaksun suuruus on 50 euroa. Mikäli maksua ei makseta eräpäivään mennessä, korotetaan summaa 14 eurolla 64 euroon. Erääntynyt pysäköintivirhemaksu on suoraan ulosottokelpoinen.

Päivitetty 12.06.2020 klo 13:42