Pysäköintiohjeistus

PYSÄKÖINNIN ALKAMISAJANKOHDAN SELKEÄ ILMOITTAMINEN

 

Pysäköinnin alkamisajankohdan ilmoitusvelvollisuus osoitetaan liikennemerkin lisäkilvellä, jossa on pysäköintikiekon kuva.   

Keskeistä on, että pysäköinnin alkamisaika on selkeästi ilmoitettu.
Saapumisajaksi on merkittävä pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti, siitä riippuen kumpi ajankohta on aikaisempi. Uuden asetuksen mukaan alkamisajaksi voidaan merkitä myös täsmälleen se kellonaika, jona ajoneuvo pysäköidään. Riippumatta merkitsemistavasta, pysäköintiaika lasketaan kuitenkin alkavaksi seuraavasta puoli- tai tasatunnista, siitä riippuen kumpi ajankohta on aikaisempi.

Pysäköinnin alkamisaika on ilmoitettava selkeästi havaittavalla tavalla tuulilasin sisäpuolella niin, että se on ulkoapäin luettavissa. 


 

MOPOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN PYSÄKÖINTI

 

Mopo ja moottoripyörä ovat tieliikennelain mukaan ajoneuvoja, joten niitä koskevat tieliikennelain pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevat säännökset.

Mopon saa pysäyttää ja pysäköidä jalkakäytävälle ja pyörätielle. Mopo on sijoitettava niin, ettei se kohtuuttomasti haittaa jalkakäytävällä ja pyörätiellä kulkemista. Moottoripyörää ei saa pysäköidä jalkakäytävälle tai pyörätielle.

Pysäköintialueella moottoripyörää ei saa pysäköidä merkityn paikan viereen, jos ko. pysäköintialueella on pysäköintiruudut.

Kun mopon tai moottoripyörän pysäköi kiekkopaikalle eli pysäköintialueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu, niitä ei koske pysäköinnin alkamisajankohdan ilmoitusvelvollisuus. Pysäköinnin aikarajoitusta ei kuitenkaan saa ylittää.

Uuden tieliikennelain mukaan kevyitä nelipyöriä (esim. mopoautot) koskee pysäköinnin alkamisajankohdan ilmoitusvelvollisuus.


LIIKKUMISESTEISEN PYSÄKÖINTITUNNUS

 

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus on henkilökohtainen.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnusta voi hakea Traficomin sähköisen Oma palvelu- sivujen kautta tai jättämällä hakemuksen Ajovarman palvelupisteeseen.

Ajoneuvon saa liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella pysäköidä:
– alueelle, missä pysäköinti on liikennemerkein kielletty, haittaamatta ja estämättä muuta liikennettä
– rajoitusta pidemmäksi aikaa sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu.

- liikennemerkin lisäkilvellä H12.7 (invalidin ajoneuvo) ilmoitetulle paikalle.


Pysäköintilupa on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan, esimerkiksi autossa tuulilasin sisäpuolelle siten, että luvan etupuoli näkyy kokonaisuudessaan ulospäin.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus ei oikeuta pysäköimään jalkakäytävälle, pyörätielle tai olemaan noudattamatta pysäyttäminen kielletty -liikennemerkkiä. Mikäli liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella on poikettu pysäyttämis- tai pysäköintikiellosta, on kysymyksessä pysäköintivirhe, josta voidaan määrätä pysäköintivirhemaksu.

Päivitetty 12.06.2020 klo 13:16