Kadut

Keravan katualueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa kaupunki. Valtion maanteiden, katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta ja kehittämisestä vastaa Väylävirasto. Väyläviraston vastuulla on kunnossapitää Lahden moottoritie (Mt 4) E75, Lahdentie 140 (Vanha Lahdentie) sekä sen kevyen liikenteen väylä, Keravantie 148 sekä sen kevyen liikenteen väylä, Kaskelantie ja Porvoontie välillä Kytömaantie-Lahdentie 140 ramppi. Keravalla on kunnossapidettäviä katualueita yli 1,5 miljoonaa neliömetriä.

Katujen kunnossapitoon kuuluu keväällä ja kesällä sorateiden pölyntorjunta ja höyläys, koneellinen harjaus ja pesut, sillat ja tunnelit, avo-ojien perkaus ja rumpujen huolto sekä liikennemerkkien ja opasteiden huolto. Keravan katualueilla nämä työt hoidetaan omana työnä. Asfaltointityöt sekä päällystevaurioiden ja kaiteiden korjaustyöt hankitaan urakoitsijoilta.


Katujen talvikunnossapitoon kuuluu auraus, liukkaudentorjunta, lumen lähisiirto ja ajo sekä hiekoitushiekan poisto. Talvikunnossapito on jaettu urakka-alueisiin, joista osasta vastaa kaupunki ja osasta valitut urakoitsijat kokonaisvaltaisesti.


Vahingot katualueella

Asukkaat voivat hakea korvausta kaupungilta, jos he ovat liukastuneet tai kaatuneet tai jos heidän autonsa on vahingoittunut kaupungin vastuulla olevilla katualueilla. Vahingon kärsineen tulee täyttää vahingosta riippuen joko liukastumisen ja kaatumisen korvausvaatimuslomake tai autovahingon korvausvaadelomake ja lähettää lomake kaupunkitekniikan toimialalle liitteineen ja valokuvineen joko sähköpostitse kaupunkitekniikka@kerava.fi taikka postitse Sampolan palvelukeskuksen asiointipisteeseen, kuoreen merkintä Kaupunkitekniikka/korvausvaatimus.


Vahingosta on myös ilmoitettava välittömästi puhelimitse tiemestarille puh. 040 318 2370 (vain virka-aikana) ja muina aikoina vikapäivystykseen puh. 040 318 4140.

Korvaushakemusta käsiteltäessä tarkistetaan tapahtumapaikka, vahinkoajankohta, olosuhteet sekä säätila. Tarvittaessa korvauksen hakijalta pyydetään lisätietoja. Kipu- ja särkykorvauksesta sekä pysyvän haitan korvausvaatimuksista pyydetään aina vakuutusyhtiön lausunto. Korvauspäätös lähetetään hakijalle kirjallisena.

Päivitetty 25.03.2019 klo 15:39