Hylätyt ajoneuvot

Kaupunki huolehtii yleisille alueille, esimerkiksi katujen varsille ja pysäköintipaikoille hylätyistä ajoneuvoista. Hylätyt ajoneuvot siirretään varastosäilytykseen lain määrittämäksi ajaksi. Romuajoneuvot toimitetaan suoraan tuhottavaksi ja ne käytetään teollisuuden raaka-aineena. Lisäksi kaupunki tekee väärin pysäköidylle ajoneuvolle lähisiirron, taikka siirtää ne varastoon talteen. Siirtokustannukset laskutetaan ajoneuvon viimeiseltä rekisteriin merkityltä omistajalta. Erääntyneet siirtokustannusmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Kaupunki voi siirtää varastoon myös sellaisen ajoneuvon, jota ei tosiasiallisesti käytetä liikenteessä, vaan esimerkiksi varastona. Käyttämättömän ajoneuvon säilyttäminen kadulla on pysäköintivirhe, josta saa pysäköintivirhemaksun. Omistajalla on kaksi päivää aikaa hoitaa auto liikennöitävään kuntoon tai siirtää ajoneuvo pois kadulta, muuten kaupunki siirrättää ajoneuvon varastoon.

Auton käyttämättömyydelle on monia kriteerejä, kuten; aika jonka auto ollut paikoillaan, huono kunto, vakuuttamattomuus, rekisteröimättömyys, katsastamattomuus, verojen maksamattomuus. Ajoneuvon siirto toiselle paikalle kadulla ei riitä estämään yllä mainituin perustein kehotetun ajoneuvon siirtoa varastoon.  Perusteet liikenteeseen soveltumattoman auton siirtämiselle varastoon ovat tieliikennelain 28 § muutoksessa, joka tuli voimaan 1.4.2009. 

Vaihtoehto: romuautosta eroon ilmaiseksi ja luontoa säästäen

Ajoneuvon omistaja voi toimittaa ajoneuvonsa romutettavaksi mihin tahansa autojen valmistajien ja maahantuojien valtuuttamaan viralliseen vastaanottopisteeseen. Ajoneuvon hävittäminen tällä tavoin on auton omistajalle maksutonta. Virallisten vastaanottopisteiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Kiinteistön alueelle hylätty ajoneuvo

Isännöitsijä, kiinteistön omistaja, haltija tai edustaja yrittää ensin omin keinoin saada omistajaa/haltijaa kiinni. Jos ajoneuvo ei tästä huolimatta siirry, perustellusta pyynnöstä kaupunki huolehtii myös yksityisen kiinteistön alueelle hylätyn ajoneuvon siirrosta.

Ajoneuvon siirtopyyntö

 

Päivitetty 29.11.2018 klo 14:05