Katujen kunnossapito

​​Katujen kunnossa- ja puhtaanapidon tarkoituksena on pitää kadut ja kevyen liikenteen väylät siistinä, terveydelle haitattomina sekä ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden edellyttämässä kunnossa. Katuja hoidetaan lain määräämässä kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä eikä tason tarvitse olla kaikkialla samanlainen. Korkeampaa laatua ja kiireellisimpiä toimia vaaditaan paikoissa, jotka ovat liikenteen kannalta tärkeimpiä.


Katujen kesäkunnossapidon hoitaa kaupunki joko omana työnä tai valittujen urakoitsijoiden kanssa. Vastuu talvikunnossapidosta jakautuu sekä kaupungille että kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille tai vuokralaisille.


Tontin omistajan tai vuokralaisen velvollisuus on:

  • Huolehtia tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poistosta
  • Huolehtia tontille johtavan kulkutien hoidosta
  • Huolehtia katuojan ja sadevesikourun puhdistamisesta
  • Poistaa katolta pudonnut lumi kadulta
  • Poistaa postilaatikon edessä oleva lumi sekä vaarantava lumi kiinteistön laitteista, esimerkiksi aidasta
  • Huolehtia kadun puhtaanapidosta, kuten roskien keräämisestä, kadun puoliväliin saakka


Varoitusmerkit osoittavat katualueella olevan vaaran taikka esteen kaupunkiliikenteessä. Nähdessäsi varoitusmerkin, vähennä ajonopeutta ja huomioi entistä tarkemmin katualueen läheisyydessä mahdolliset vaaratekijät.

Päivitetty 25.03.2019 klo 15:38