Pysäköintiohjeistus

PYSÄKÖINTIKIEKON KÄYTTÖ

 

Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus osoitetaan liikennemerkin lisäkilvellä, jossa on pysäköintikiekon kuva.   

Tarkkoja vaatimuksia kiekon koolle tai värille ei ole. Keskeistä on, että pysäköinnin alkamisaika on selvästi luettavissa.
Kiellettyjä ovat paperiset tai pahviset laput, joihin pysäköinnin alkamisaika on piirretty tai kirjoitettu.
Saapumisajaksi on merkittävä pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti, siitä riippuen kumpi ajankohta on aikaisempi. Merkittyä saapumisaikaa ei saa pysäköintikiekon käyttövelvollisuuden voimassaoloaikana muuttaa. Uuden asetuksen mukaan alkamisajaksi voidaan merkitä myös täsmälleen se kellonaika, jona ajoneuvo pysäköidään. Riippumatta merkitsemistavasta, pysäköintiaika lasketaan kuitenkin alkavaksi seuraavasta puoli- tai tasatunnista.

Pysäköintikiekko on sijoitettava näkyvälle paikalle tuulilasin sisäpuolelle niin, että se on ulkoapäin luettavissa. Pysäköintikiekkoja voi ostaa mm. autotarvikeliikkeistä ja kauppakeskuksista. 

MOPOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN PYSÄKÖINTI

 

Mopo ja moottoripyörä ovat tieliikennelain mukaan ajoneuvoja, joten niitä koskevat tieliikennelain pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevat säännökset.

Mopon saa pysäyttää ja pysäköidä jalkakäytävälle ja pyörätielle. Mopo on sijoitettava niin, ettei se kohtuuttomasti haittaa jalkakäytävällä ja pyörätiellä kulkemista. Moottoripyörää ei saa pysäköidä jalkakäytävälle tai pyörätielle.

Pysäköintialueella moottoripyörää ei saa pysäköidä merkityn paikan viereen, jos ko. pysäköintialueella on pysäköintiruudut.

Kun mopon, moottoripyörän tai kevyt nelipyörän pysäköi kiekkopaikalle eli pysäköintialueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu, pyöriin ei tarvitse laittaa pysäköintikiekkoa. Pysäköinnin aikarajoitusta ei kuitenkaan saa ylittää.


VAMMAISEN PYSÄKÖINTILUPA

 

Vammaisen pysäköintilupa on henkilökohtainen.

​Vammaisen pysäköintilupaa voi hakea Trafin sähköisen Oma palvelu- sivujen kautta tai jättämällä hakemuksen Ajovarman palvelupisteeseen.

Ajoneuvon saa vammaisen pysäköintiluvalla pysäköidä:
– alueelle, missä pysäköinti on liikennemerkein kielletty, haittaamatta ja estämättä muuta liikennettä
– rajoitusta pidemmäksi aikaa sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu (eli kiekkopaikalle ilman pysäköintikiekkoa)

- liikennemerkillä nro 836 (invalidin ajoneuvo) ilmoitetulle paikalle

Pysäköintilupa on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan, esimerkiksi autossa tuulilasin sisäpuolelle siten, että luvan etupuoli näkyy kokonaisuudessaan ulospäin.

Vammaisen pysäköintilupa ei oikeuta pysäköimään jalkakäytävälle tai pyörätielle tai olemaan noudattamatta pysäyttäminen kielletty - liikennemerkkiä. Vammaisen pysäköintilupa ei myöskään oikeuta pysäköimään yksityisalueelle muualle kuin erikseen merkityille invalidipaikoille. Mikäli vammaisen pysäköintiluvalla on poikettu pysäyttämis- tai pysäköintikiellosta, on kysymyksessä pysäköintivirhe, josta voidaan määrätä virhemaksu.

Päivitetty 07.08.2017 klo 15:00