Aikuisten perusopetus

 Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Aikuisten perusopetusta järjestetään Keravan lukiossa ja aikuislukiossa.  Aikuisten perusopetukseen ilmoittaudutaan elokuun puolivälissä 
opintotoimi​stoon henkilökohtaisesti. Opinnot voi aloittaa myös kesken lukuvuotta. Ilmoittautumisohjeet kesken lukuvuotta ilmoittautuville saat opintotoimistosta. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä opinto-ohjaajan​ kanssa.

Mitä voi opiskella?

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa perusopetuksen päättötodistus aikuisten oppimäärän mukaan tai korottaa aiemmin suoritettuja arvosanojaan. Opiskelija voi myös kerr​ata perusopetuksen aineita valmistautuessaan jatko-opintoihin tai tarvitessaan t​ukea aloittamissaan opinnoissa. 

​Miten voi opiskella?

Opiskelija voi suorittaa perusopetuksen aineita tenttimällä yleisinä tenttipäivinä. Opiskelijalla tulee olla toimiva internet-yhteys tietokoneessaan, sillä osa opinnoista suoritetaan verkko-oppimisympäristössä tietotekniikkaa hyödyntäen. 

Opiskelun kustannukset

Aikuisten perusopetuksessa voi opiskella varsinaisena opiskelijana, jolloin opinnot ovat maksuttomia tai aineopiskelijana, jolloin opiskelijat maksavat aineopiskelumaksuna kurssimaksun.

Maahanmuuttajien koulutus

Maahanmuuttajille tarjotaan aikuisten perusopetukseen valmistavaa koulutusta, aikuisten perusopetusta sekä suomi toisena kielenä opintoja. Opintoihin haetaan elokuun puolivälissä. Hakuohjeet ​ovat oppilaitoksen nettisivuilla.


Päivitetty 11.10.2017 klo 15:16