Kansainvälinen yhteistyö

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialan tavoitteena on saattaa kansainvälinen toiminta mahdollisimman laajasti osaksi päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten arkea. Kansainvälisyystoiminta kasvattaa ja ohjaa lapsia ja nuoria avarakatseisiksi maailmankansalaisiksi ja antaa valmiuksia toimia globaalissa maailmassa.

Jokaisella keravalaisella lapsella ja nuorella on oikeus kansainvälisyystoimintaan. Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten toiminnassa korostuu kotikansainvälisyys sekä eri kieli- ja kulttuuritaustojen ymmärtäminen.

Keravan päiväkodit, koulut ja oppilaitokset tekevät sisaruskoulu- ja -päiväkotiyhteistyötä eri maalaisten kumppaneiden kanssa. Lisäksi keravalaiset päiväkodit, koulu ja oppilaitokset ottavat vastaan vierailijaryhmiä ympäri maailmaa sekä tarjoavat koulutusta kasvatuksen ja opetuksen ammattilaisille.

Lue lisää kansainvälisestä yhteistyöstämme (englanniksi) / Read more about our international cooperation in English:

Kansainvälisyysohjelma

Toimialan kansainvälisyysohjelma antaa suuntaviivat päiväkotien ja koulujen kansainvälisen toiminnan järjestämiselle. 

Päivitetty 09.10.2018 klo 09:36