Rekisteriselosteet

​​​​Keravan kasvatus- ja opetustoimessa on käytössä neljä asiakastietojärjestelmää: ​MultiPrimus, Aura, Effica ja Sähköinen opiskeljahuoltokertomuspalvelu. 


MultiPrimus on ​kaikkien yleissivistävien oppilaitosten ​​opetushallinnon rekisteri. Aura ​​on koulukuraattoreiden ja -psykologien asiakastietojärjestelmä. Effica on lasten päivähoidon asiakastietojärjestelmä. Sähköinen opiskelijahuoltokertomuspalvelu on opiskeluhuollon kertomusten kirjaamiseen tarkoitettu asiakastietojärjestelmä.

 

Asiakastietojärjestelmien rekisteriselosteet​:

Kameravalvontajärjestelmien rekisteriselosteet:


Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus

Rekisteröidyllä on yleensä oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle.

 

Rekisterinpitäjä voi tietyissä tapauksissa kieltäytyä antamasta rekisteröidyn pyytämiä tietoja. Tällöin asiakkaalle annetaan tarkastusoikeuden oikeuden epäämisestä todistus.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan virheellinen tieto.

 Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä korjaamasta vaadittuja tietoja.

Päivitetty 18.07.2018 klo 10:43