OPS 2016 - opetussuunnitelmien uudistamistyö Keravalla

​​​​​​​​Keravan uudet opetussuunnitelmat on hyväksytty!

Esiopetuksen, suomenkielisen perusopetuksen, ruotsinkielisen perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen, perusopetuksen lisäopetuksen, aikuisten perusopetuksen, nuorten lukiokoulutuksen sekä aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat hyväksyttiin Keravan kasvatus- ja opetuslautakunnassa touko-kesäkuussa 2016. Voit tutustua valmiisiin opetussuunnitelmiin alta:

Keskeisimmät uusien opetussuunnitelmien uudistukset aikaisempiin opetussuunnitelmiin verrattuna ovat toimintakulttuurin muutokseen sisältyvät opetuksen eheyttämisen ja ilmiölähtöisyyden tavoite, laaja-alaisen osaamisen painottaminen kaikessa opetuksessa, monipuolistuvat oppimisympäristöt ja toimintatavat sekä monipuolistuva, kannustava, osallistava sekä informatiivinen oppimisen arviointi.

Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen. Perusopetuksen opetussuunnitelman sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönotto tapahtuu porrastetusti. Perusopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1-6 osalta 1.8.2016. Kuitenkin 1.8.2016 alkavana lukuvuonna kuudennella vuosiluokalla opetetaan ympäristöopin asemasta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa valtioneuvoston asetuksen 1435/2001 mukaisesti.

Vuosiluokkien 7-9 osalta opetussuunnitelman yleinen osa otetaan käyttöön 1.8.2016 pois lukien opetussuunnitelman lukuun 6 sisältyviä päättöarviointia ja todistuksia koskevia määräyksiä sekä lukuun 10 sisältyviä perusopetuksen valinnaisuutta koskevia määräyksiä. Seitsemännen vuosiluokan osalta yllä mainitut poikkeukset sekä opetussuunnitelman aineosa otetaan käyttöön 1.8.2017, kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018 ja yhdeksännen vuosiluokan osalta 1.8.2019.

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.


 

Päivitetty 13.01.2017 klo 10:20