Suunnitelmat


​​​​​​​​Opetussuunnitelmat​​


Varha​iskasvatus​

Varhaiskasv​atussuunnitelma


Esiopetu​​s

Esiop​etussuunnitelma (PDF)


Peruso​petus

Perusopetuksen opetussuunnitelmat


Lukiokoulutus 

Uudet opetussuunnitelmat 1.8.2016 alkaen

​​​​​​Nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma​ (päivitetty 28.6.2017)

  • Muutokset lukion opetussuunnitelmaan (Kasvatus- ja opetuslautakunta 31.1.2017/13§,  31.5.2017/ 87§)

Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma


Opetussuunnitelmat ennen 1.8.2016 (voimassa ikäluokilla, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa)

Nuorten lukiokoulutus

Aikuisten perusopetus ja lukiokoulutus


Muut kasvatuksen ja opetuksen toimialan suunnitelmat

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma
Kestävän  kehityksen ympäristökasvatussuunnitelma
Kansainvälisyyskasvatuksen suunnitelma
Kolmiportaisen tuen malli​
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015–​2020
Pedagogisen tuen ja opiskeluhuollon opas
Päivitetty 21.06.2018 klo 12:49