Lukio

​​​​​NA6A5344.JPG

Hakeminen lukioon

Haku- ja valintaohjeet​ lukioon ovat oppilaitoksen nettisivuilla.

Kurssitarjonta ja valinnat

Keravan lukiossa ja aikuislukiossa opiskelee n. 570 lukio-opiskelijaa. Lukioon haetaan keväisin yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Opiskelijoita otettiin lukioon kevään 2017 yhteishaussa 170, joista 98 yleislinjalle, 36 luonnontieteellis-matemaattisella linjalle ja 36 esittävän taiteen linjalle. Kevään 2018 sisäänottomäärä varmistetaan ennen kyseistä yhteishakua.

Lukio on mukana valtakunnallisessa tuntijakokokeilussa, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus suurempaan valinnaisuuteen reaaliaineissa. Opiskelijat voivat tuntijakokokeiluun osallistumalla suunnitella opinto-ohjelmansa entistä yksilöllisemmin painottaen omia kiinnostuksen​ kohteitaan.​ Lisäksi Keravan lukio ja aikuislukio on mukana valtakunnallisessa lukioiden kehittämisverkostossa (LUKE).

Urheiluvalmennusta lukio järjestää seuraavissa useissa lajeissa. Lisäksi on mahdollisuus kytkeä muiden lajien harjoittelu- ja harrastustoiminta osaksi lukio-opintoja.​

​Lue lisää lukio-opinnoista oppilaitoksen nettisivuilta.


Päivitetty 30.03.2017 klo 10:05