Esiopetus

 

Keravalla esi-, ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestäjätahot työstävät parhaillaan uusia paikallisia opetussuunnitelmia. Nykyisin voimassa olevat esiopetussuunnitelmat löytyvät sivun oikeassa laidassa olevan pikalinkin alta.

Suunnittelutyön etenemistä havainnollistavia sivuja päivitetään työn edetessä opetussuunnitelmien valmistumiseen asti.

Laaja-alainen osaaminen esiopetuksessa

Ihmisenä kasvaminen, opiskelu ja työnteko sekä kansalaisena toimiminen edellyttävät nyt ja tulevaisuudessa laaja-alaista, tiedonalarajat ylittävää osaamista. Lasten laaja-alaisen osaamisen kehittymiseen vaikuttaa se, miten esiopetuksessa työskennellään, millaisiksi oppimisympäristöt rakennetaan sekä miten lasten oppimista ja hyvinvointia tuetaan.

 

 

 ltol.png

Päivitetty 05.08.2016 klo 08:29