Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa

Uuden opetussuunnitelman perusteet sisältävät merkittäviä tavoitteita tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytölle. Tieto- ja viestintätekniikka mielletään sen sisältämien perustaitojen harjoittelun ohella kasvavassa määrin kaikkeen oppimiseen, yhdessä toimimiseen ja tuottamiseen liittyvänä välineenä, jota jokaisella oppijalla on oikeus hyödyntää oppimisessaan. Monimediaisessa yhteiskunnassa toimiminen, oman oppimisen arviointi ja kehittäminen, tiedon käsittely ja tuottaminen yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä kriittinen ajattelu ja tiedon arviointi ovat kaikki teemoja, joissa tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan hyödyntää merkityksellisesti osana oppimista.

Keravalla on kehitetty tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä järjestelmällisesti jo usean vuoden ajan. Tehokkaan käytön mahdollistavia laite-, järjestelmä- ja verkkopalveluja on kehitetty yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja opetuksen vastuualueiden kanssa. Kerava on ollut  yhdessä muiden KUUMA-kuntien kanssa luomassa malleja opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen oppimisessa. Oppilaiden osaamisen hyödyntämistä ja osallisuuden lisäämistä, pelillisyyttä oppimisessa sekä monipuolista tieto- ja viestintätekniikan käyttöä oppimisen tukena on lisätty. Samoin on kehitetty oppimisen palveluja, jotka helpottavat oppijoiden ja opetushenkilöstön toimista sähköisissä oppimisympäristöissä. Esiopetusryhmissä ja kouluissa on kehitetty malleja tablet-laitteiden käyttämiseen oppimisen tukena ja työ jatkuu edelleen.

Kasvatus- ja opetustoimi on laatinut  Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman, jonka Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt 10.6.2015. Suunnitelma tukee Keravalla tehtävää opetussuunnitelmatyötä mahdollistaen tehtävien suunnitelmien tehokkaan toteuttamisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osalta. Suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa vuosittain.

Päivitetty 25.08.2016 klo 11:57