Joustava työelämäpainotteinen perusopetus

<<​Takaisin

Keravan yläkouluissa tarjotaan joustavia perusopetuksen ratkaisuja, joissa opiskellaan työelämäpainotteisesti omassa pienryhmässä (JOPO) tai omassa luokassa opiskelun ohella (TEPPO). 

TEPPO-opetus aloitetaan Keravan kouluissa syksyllä 2022. Työelämäpainotteisessa opetuksessa oppilaat opiskelevat osan kouluvuodesta työpaikoilla toiminnallisilla työmenetelmillä. Opetuksessa noudatetaan Keravan perusopetuksen opetussuunnitelmaa. 

Työelämäpainotteista opetusta ohjaavat JOPO-opettajat ja koordinoivat oppilaanohjaajat taustatukenaan koko koulun yhteisö. 

Kevään 2022 huoltajainfon materiaalit

Joustava perusopetus JOPO 

Perustietoja JOPO-opetuksesta:

 • tarkoitettu keravalaisille yleisopetuksen 8–9 luokkien oppilaille
 • opiskellaan yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti
 • luokkamuotoinen 13 oppilaan pienryhmä
 • luokan kaikki oppilaat opiskelevat säännöllisesti työpaikolla
 • opiskelua ohjaa luokan oma opettaja
 • opiskelu JOPO-luokalla edellyttää osallistumista työssäoppimisjaksoille

Työelämäpainotteinen perusopetus TEPPO 

Perustietoja TEPPO-opetuksesta:

 • tarkoitettu keravalaisille yleisopetuksen 8–9 luokkien oppilaille
 • opiskellaan yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti
 • työelämäjaksot toteutetaan lyhyenä valinnaisainekurssina
 • työelämäjaksoilla käydään oman normaaliluokassa opiskelun ohessa
 • kolme viikon mittaista työssäoppimisjaksoa lukuvuodessa
 • työssäoppimisjaksojen ulkopuolella opiskellaan oman luokan lukujärjestyksen mukaisesti 
 • opiskelua ohjaa koulun koordinoiva oppilaanohjaaja
 • opiskelu TEPPO-oppilaana edellyttää osallistumista työssäoppimisjaksoille

Työelämäpainotteisen opiskelun hyötyjä

Tulevaisuuden työntekijöiltä edellytetään yhä laajempaa osaamista. Keravalla halutaan tarjota nuorille mahdollisuuksia joustaviin, yksilöllisempiin oppimistapoihin. 

Luottamus oppilaisiin näytetään muun muassa vahvistamalla oppilaiden työelämätaitoja, luomalla joustavia opiskelupolkuja ja monipuolistamalla oppimisen tapoja sekä työssäoppimisjaksojen aikana opittujen taitojen hyväksymistä osaksi perusopetusta.  

Oppilaat saavat työelämäpainotteisessa opiskelussa monipuolisia eväitä tulevaisuutensa rakentamiseen: 

 • omien vahvuuksien tunnistamista ja itsetuntemuksen vahvistamista

 • päätöksentekotaitojen harjaantumista

 • ajankäytön hallinnan oppimista

 • työelämätaitoja ja asennetta

 • motivaatiota ja vastuunkantoa

 • työelämätuntemusta ja urasuunnitteluvalmiuksia 

 • kokemusta erilaisista työpaikoista ja ammateista

Työnantaja hyötyy työelämäpainotteisesta opetuksesta

Keravalla kasvatuksen ja opetuksen toimiala on sitoutunut tekemään yritysten kanssa monipuolista yhteistyötä, joka hyödyttää paikallisten yritysten toimintaa sekä keravalaisia oppilaita. Keravalaisille oppilaille halutaan tarjota ainutkertainen mahdollisuus työelämätaitojen oppimiselle ja perusopetuksen suorittamiselle yksilöllisillä joustavilla ratkaisuilla. Työnantaja:

 • pääsee tekemään yritystään ja työpaikkojaan tunnetuksi motivoituneiden työharjoittelijoiden avulla.
 • tutustuu hyviin kesä- ja kausityöntekijä kandidaatteihin. 
 • pääsee hyödyntämään nuorten ideoita yrityksen tai työpaikan toiminnan kehittämisessä. 
 • tutustuu tulevaisuuden työntekijöihin, on mukana kehittämässä heidän osaamistaan ja vaikuttamassa heidän mahdollisuuksiinsa löytää oma polkunsa ja työllistyä. 
 • työnantaja pääsee viemään tietoa työelämän tarpeista kouluihin: mitä tulevaisuuden työntekijöiltä odotetaan, ja mitä koulussa pitäisi opettaa?  

Opiskelupaikan hakeminen

Opiskelupaikkaa JOPO- ja TEPPO-opintoihin haetaan hakemuksella keväisin. Hakuprosessiin kuuluu oppilaan ja huoltajan yhteinen haastattelu.  

JOPO ja TEPPO hakemuslomakkeet löytyvät Wilman Hakemukset ja päätökset -kohdasta. Jos hakeminen sähköisellä Wilma-lomakkeella ei jostain syystä onnistu, kouluilta ja tältä sivulta löytyy täytettäväksi paperisia JOPO ja TEPPO hakulomakkeita.

Valintaperusteet  

Oppilasvalinnan perusteita JOPO-opetukseen:

 • oppilaalla on vaara jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta
 • oppilas hyötyy erilaisiin työympäristöihin tutustumisesta ja varhaisista työelämäkontakteista jatko-opintoja ja uravalintoja varmistaen
 • oppilas hyötyy joustavan perusopetuksen työskentelytavoista
 • oppilas on riittävän aktiivinen ja pystyy itsenäiseen työskentelyyn työpaikoilla 
 • oppilas on motivoitunut ja sitoutunut aloittamaan opiskelun joustavan perusopetuksen ryhmässä
 • oppilaan huoltaja on sitoutunut joustavan perusopetuksen toimintaan.
Oppilasvalinnan perusteita TEPPO-opetukseen:

 • oppilas tarvitsee omakohtaisia kokemuksia urasuunnitteluvalmiuksien kehittämiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen
 • oppilas on motivoitunut ja sitoutunut työelämäpainotteiseen opiskeluun
 • oppilas hyötyy erilaisiin työympäristöihin tutustumisesta ja varhaisista työelämäkontakteista jatko-opintoja ja uravalintoja ajatellen
 • oppilas kaipaa motivaatiota, suunnitelmallisuutta tai tukea opintoihinsa
 • oppilas kaipaa monipuolisuutta tai lisähaastetta opintoihinsa
 • oppilaan huoltaja on sitoutunut joustavan työelämäpainotteisen opiskelun tukemiseen.

Lisätietoja

Koulun rehtori tai oppilaanohjaaja kertoo mielellään lisää joustavista työelämäpainotteisista opiskelumahdollisuuksista Keravalla.


Päivitetty 08.08.2022 klo 09:18