Opinto-ohjaus

<<​Takaisin

​Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetuksen lisäksi ohjausta. Ohjaustoiminnan tarkoituksena on :

  • tukea oppilaan onnistumista perusopetuksen eri vaiheissa
  • vahvistaa opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta
  • kehittää oppilaan valmiuksia tehdä opintojaan koskevia valintoja perusopetuksen aikana ja sen jälkeen.

Opintojen edetessä työelämään tutustumisen ja tulevaisuuden vaihtoehtojen suunnittelemisen merkitys kasvavat. Ohjauksella vahvistetaan myös yhteistyötaitoja, kykyä toimia erilaisissa ryhmissä ja ottaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä. Ohjauksen tehtävänä on osaltaan estää oppilaiden syrjäytymistä ja edistää tasa-arvoa.

Ohjauksesta huolehtivat opettajat ja oppilaanohjaaja sekä muu henkilöstö, jotka toimivat yhteistyössä oppilaan koko perusopetuksen ajan ja eri nivelvaiheissa. Ohjauksen tukena toimivat oppilashuoltohenkilöstön lisäksi koulunkäyntiavustajat ja koulun muu henkilökunta.

Oppilaanohjaajat ohjaavat oppilaita sekä henkilökohtaisesti että oppitunneilla. Tarkoituksena on tukea ja ohjata oppilaita siten, että jokainen selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan peruskoulussa ja kykenee tekemään tarkoituksenmukaisia ja hänelle sopivia koulutusta ja uranvalintaa koskevia ratkaisuja.

Oppilaanohjaajat järjestävät vuosittain 7.–9.-luokkien oppilaille myös tutustumista työelämään (TET).

Oppilaanohjaajien yhteystiedot saat omasta koulustasi tai koulujen kotisivuilta.

Päivitetty 18.07.2018 klo 14:52