Oppilaan hyvinvointi ja terveys

​​​Oppilaiden hyvinvointia ja koulukäyntiä tuetaan monin eri tavoin.

Oppilashuollon palveluita ovat kouluterveydenhuollon, koulupsykologien ja koulukuraattoreiden palvelut.

Oppilaiden hyvinvointia tuetaan oppilashuollon lisäksi muun muassa koulunkäyntiavustajien, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan, kerhotoiminnan ja kouluruokailun av​ulla.

 

Päivitetty 18.07.2018 klo 14:58