Peruskouluun ilmoittautuminen

​Koulutulokkaat ja yläkouluun siirtyvät oppilaat      

Ensimmäiselle luokalle ja seitsemännelle luokalle ilmoittaudutaan loppuvuonna sähköistä Wilma-järjestelmää käyttäen. Keravalla asuvien oppilaiden koteihin lähetetään kirjalliset ohjeet ilmoittautumista varten.

Koulutulokasopas ja Kutosopas löytyvät täältä


Painotettu opetus

Lisätietoa ensimmäiseltä vuosiluokalta alkavasta musiikkiopetuksesta sekä yläkoulujen painotusopetuksesta löydät täältä. Painotettuun opetukseen valitaan oppilaat soveltuvuuskokeen kautta.

Videot löytyvät englannin kielellä täältä

 

Keravan sisällä muuttava oppilas​

Keravan sisällä muuttavan oppilaan huoltajat ovat ajoissa ennen muuttoa yhteydessä oppilaan nykyisen koulun rehtoriin.  Oppilaalle osoitetaan uusi lähikoulu, jos jokin toinen koulu on uuden osoitteen mukaan lähempänä kuin vanhan osoitteen mukaan osoitettu lähikoulu.

Vaikka muuttavalle oppilaalle osoitetaan lähikoulu uudestaan, hän saa kuitenkin huoltajien ilmoituksella jatkaa koulunkäyntiä entisessä koulussaan lukuvuoden loppuun asti. Huoltajat huolehtivat tällöin koulumatkakustannuksista. Myöhempien lukuvuosien osalta oppilas on toissijainen hakija. Katso kohta " hakeutuminen muuhun kuin lähikouluun".

 

Keravalle muuttava oppilas

Huoltajan tulee ottaa ajoissa ennen muuttoa yhteyttä asuinosoitetta lähinnä sijaitsevan koulun rehtoriin ja ilmoittaa muuttavasta oppilaasta. Huoltaja täyttää Uuden oppilaan tiedot -lomakkeen ja toimittaa sen allekirjoitettuna oppilaan osoitetta lähinnä sijaitsevan koulun rehtorille. Oppilaalle osoitetaan lähikoulu ensisijaisten oppilaaksioton kriteereiden mukaan. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä kasvatuksen ja opetuksen suunnittelijaan, p. 040 318 2728.

 

Erityisen tuen oppilaat

Jos oppilas tarvitsee opinnoissaan erityistä tukea, opetukseen ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä kasvun ja oppimisen tuen johtajaan, p. 040 318 4022.

 

Maahanmuuttajaoppilaat

Maahanmuuttajille, jotka eivät puhu suomea annetaan perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistavaan opetukseen ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä kasvatuksen ja opetuksen suunnittelijaan, p. 040 318 2728.

Päivitetty 02.11.2017 klo 13:56