Hakeutuminen muuhun kuin lähikouluun

<<​Takaisin

​Huoltajat voivat hakea oppilaalle koulupaikkaa myös muusta koulusta kuin oppilaalle osoitetusta lähikoulusta.  Kouluun voidaan ottaa toissijaisia hakijoita, jos lähikoulun osoittamisen jälkeen opetusryhmiin on jäänyt vapaita oppilaspaikkoja tai niitä on vapautumassa sen takia, että oppilaita hakeutuu muihin kouluihin.

Toissijaista oppilaspaikkaa haetaan sen koulun rehtorilta, josta oppilaspaikkaa toivotaan. Hakemus tehdään ensisijaisesti Wilma-järjestelmän kautta. Huoltaja, jolla ei ole Wilma-tunnuksia, voi tulostaa ja täyttää paperisen hakulomakkeen (PDF). Lomaketta saa myös koulujen rehtoreilta.

Toissijaista oppilaaksi ottamista ei tehdä, jos perusopetusryhmässä ei ole tilaa.​

Päivitetty 17.06.2021 klo 10:07