Tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin

Oppimisen ja koulunkäynnin tuessa on kolme tasoa: 1. yleinen tuki, 2. tehostettu tuki ja 3. erityinen tuki. 

Tuen järjestäminen ja toteuttaminen on joustavaa ja tarpeen mukaan vaihtelevaa.  Lapsen ja oppilaan saaman tuen vaikuttavuutta arvioidaan tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa.​​

Yleinen tuki

Yleisen tuen toimenpiteitä ovat muun muassa:

 • opetuksen eriyttäminen, oppilaiden ryhmäyttäminen, opetusryhmien joustava muuntelu ja vuosiluokkiin sitoutumaton opetus
 • tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus
 • tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä opetuksen apuvälineet
 • tuettu läksyjen tekeminen
 • kodin kanssa tehtävä yhteistyö 
 • kerho- ja iltapäivätoiminta
 • erilaiset kiusaamisen ennaltaehkäisevät toimenpiteet (esim. vertaissovittelu eli Verso)

Tehostettu tuki

Jos oppilas tarvitsee säännöllisesti useita tukimuotoja, hänelle annetaan tehostettua tukea. Tehostettu tuki:

 • sisältää kaikki yleisen tuen tukimuodot; yleensä käytössä on samanaikaisesti useita tukimuotoja.
 • on säännöllistä, vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki.
 • perustuu pedagogiseen arvioon ja tukee suunnitelmallisesti oppimista ja koulunkäyntiä.
 • järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä.

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joille tehostettu tuki eri riitä oppimisen ja kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Oppilaalle tarjotaan kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että hän voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. 

Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Yleisen ja tehostetun tuen lisäksi erityiseen tukeen voi kuulua muun muassa:

 • luokkamuotoinen erityisopetus,
 • opiskelu yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti  tai
 • opiskelu toiminta-alueittain oppiaineiden sijaan.
Päivitetty 17.06.2021 klo 12:56