Erityiset opetusjärjestelyt

<<​Takaisin

Koulupäivän lyhentäminen tilapäisesti

Oppilaan koulupäivää voidaan lyhentää asiantuntijalausuntojen perusteella. Näin voidaan toimia, jos täysimittaisen koulupäivän suorittaminen olisi oppilaalle kohtuutonta olosuhteet ja aiemmat opinnot huomoiden, tai koulupäivän lyhentäminen on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvästä syyystä.

Koulupäivän lyhentämispäätöksen tekee kasvun ja oppimisen tuen johtaja. Päätös tehdään aina määräajaksi ja enintään lukukaudeksi kerrallaan.

Kotiopetus

Oppivelvollisuutta voi suorittaa poikkeuksellisesti kotona, mikäli tavallinen koulunkäynti on terveydellisistä syistä johtuen vaikeaa tai mahdotonta. Tällöin oppivelvollisuuden suorittaminen tapahtuu koulun ohjaamana ja valvomana. Oppilas on kirjoilla koulussa, josta saa oppikirjat, ja joka valvoo ja arvioi edistymistä koulun opetussuunnitelman mukaisesti. 

Päätöksen erityisistä opetusjärjestelyistä tekee kasvun ja oppimisen tuen johtaja asiantuntijalausuntojen perusteella.

Päivitetty 18.07.2018 klo 15:36