Paikan irtisanominen

<<​Takaisin

Vanhempien tulee ilmoittaa sähköisesti tai kirjallisesti varhaiskasvatuksen päättymisestä ja keskeyttämisestä.

Varhaiskasvatuspaikka on hyvä irtisanoa hyvissä ajoin ennen varhaiskasvatuksen päättymistä. Laskutus voi päättyä aikaisintaan siihen päivään, jolloin irtisanomislomake on täytetty sähköisessä asiointipalvelussa tai toimitettu Sampolan asiointipisteeseen.

Määräaikainen keskeytys

Varhaiskasvatus on mahdollista keskeyttää määräajaksi minimissään neljäksi (4) kuukaudeksi. Keskeytyksen ajalta ei peritä päivähoitomaksua. Keskeytyksestä sovitaan aina päiväkodinjohtajan kanssa, ja sopimus tehdään kirjallisena tällä lomakkeella​.

Keskeytyksen aikana perheellä on oikeus käyttää tilapäishoitoa (alle 4h/pv) enintään 1-2 kertaa/kk akuuttiin tarpeeseen, esim. lääkärissä käyntiin. Tilapäishoitoa voi tiedustella viimeistään tarvetta edeltävänä päivänä päiväkodinjohtajalta; hoitopaikka voi tarvittaessa olla muukin, kuin lapsen varsinainen hoitopaikka.

Keskeytyksen päätyttyä hoitopaikka pyritään järjestämään samaan päiväkotiin, jossa lapsi on ollut ennen keskeytystä.

Päivitetty 19.07.2018 klo 11:14