Varhaiskasvatuksen aloittaminen

<<​Takaisin

Aloituskeskustelu ja tutustuminen hoitopaikkaan

Ennen varhaiskasvatuksen alkua tulevan päiväkotiryhmän kasvattajat sopivat lapsen huoltajien kanssa tapaamisen aloituskeskustelua varten. Tapaamiseen varataan aikaa noin yksi tunti ja se pidetään joko päiväkodissa tai huoltajien halutessa, heidän kotonaan. Aloituskeskustelun sisältöön voit tutustua tarkemmin tästä. (PDF).

Tämän jälkeen lapsi ja huoltajat tutustuvat yhdessä hoitopaikkaan. Tutustumisaika riippuu lapsesta ja perheen tarpeesta. Ihanteellista olisi, että tutustumiseen ja totutteluun varattaisiin vähintään viikko aikaa.

Aluksi huoltaja on lapsen mukana hoitopaikassa ja tutustuttaa lapsen arjen toimintoihin. Toivottavaa olisi, että huoltaja tutustuisi lapsensa kanssa mahdollisimman moniin päivän eri toimintoihin, kuten ruokailuun, ulkoiluun ja lepoon. Seuraavaksi lapsi voi tutustua hoitopaikkaan muutaman tunnin ilman huoltajia. Henkilökunta esittelee huoltajille päiväkodin tilat sekä kertoo varhaiskasvatuksen toiminnasta.

Päivitetty 09.08.2019 klo 14:09