Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

<<​Takaisin

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa kunnallisesta tai yksityisestä päiväkodista tai perhepäivähoidosta.

Lisätietoja ja apua varhaiskasvatuspaikan hakemiseen saat asiakaspalvelustamme puh. 09 2949 2119 (puhelinaika ma–to 10.00–12.00) tai sähköpostitse varhaiskasvatus@kerava.fi.


Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea vähintään 4 kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Hakuaika koskee myös kuntaan muuttavia perheitä.

Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen ajankohta ole ollut ennakoitavissa, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista. Tällöin kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatuspaikan kahden viikon kuluessa varhaiskasvatuspaikkahakemuksen jättämisestä.

Kunnallisia varhaiskasvatuspaikkoja haetaan sähköisessä asiointipalvelussamme Hakuhelmessä.

Tarvittaessa hakulomakkeita saa internetistä tai Sampolan palvelukeskuksesta, käyntiosoite Kultasepänkatu 7.


Yksityiseen varhaiskasvatukseen hakeminen

Yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa haetaan suoraan yksityiseltä palveluntuottajalta. Perhe ottaa itse yhteyttä haluamaansa yksityiseen päiväkotiin, joka päättää lasten valinnasta. Palveluntuottaja ja lapsen huoltaja tekevät kirjallisen varhaiskasvatussopimuksen. Palveluntuottaja määrittää hoitomaksun.

Perhe voi hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää yksityisen päiväkodin maksuja varten. Sekä yksityisen hoidon tuki että kuntalisä maksetaan Kelasta suoraan yksityiselle päiväkodille.

Vaihtoehtoisesti perhe voi hakea Keravan kaupungilta palveluseteliä yksityistä varhaiskasvatusta varten. 

Lue lisää yksityisestä varhaiskasvatuksesta ja sen tukimuodoista ja tutustu keravalaisiin yksityisiin päiväkoteihin.


Varhaiskasvatuspaikan siirtäminen

Varhaiskasvatuspaikan siirtoa haetaan täyttämällä sähköinen varhaiskasvatushakemus. Siirtotoiveisiin sovelletaan samoja sijoittamisperusteita kuin uusiin hakijoihin. Lapsi siirretään paikkojen vapautuessa toivottuun varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään toimintakauden vaihtuessa elokuussa.

Lapsen varhaiskasvatusta ei voi irtisanoa siirron yhteydessä.

Perheen muuttaessa toiseen kuntaan varhaiskasvatusoikeus edellisessä kunnassa katkeaa muuttokuukauden loppuun mennessä.

Mikäli perhe haluaa jatkaa entisessä hoitopaikassa edellisessä asuinkunnassa, tulee heidän olla yhteydessä varhaiskasvatuksen asiakasohjaukseen.
Päivitetty 06.09.2022 klo 12:15