Perhetyö

<<​Takaisin

Varhaiskasvatuksen perhetyö on matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää palvelua. Palvelu on tarkoitettu varhaiskasvatuksen piirissä oleville perheille. Työ on lyhytkestoista (tapaamisia on noin 1-5 kertaa) perheen tapeista riippuen. Tarkoituksena on löytää ja vahvistaa perheen sisäisiä voimavaroja.

Tapaamiset perheen kanssa tapahtuvat pääasiassa lapsen päiväkodilla. Perheohjaajan antama tuki on maksutonta ja luottamuksellista. Perheohjaaja on vaitiolovelvollinen.

Älä jää yksin mikäli mietit:

  • vanhemmuuteen, kasvatukseen, äitiyteen tai isyyteen liittyviä asioita
  • lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita
  • lapsen haastavaan käyttäytymiseen liittyviä asioita esim. uhmaikä, rajojen asetus
  • olet väsynyt, uupunut tai arki tuntuu vaikealta
  • perhettäsi on kohdannut jokin kriisi tai suuri muutos
  • parisuhteeseen liittyvät asiat tai erotilanne
  • päihteiden käyttö

Perheohjaajat

Tarvittaessa perheohjaaja ohjaa perheen sopivien tukimuotojen pariin. 
Perheohjaaja ei tee kotikäyntejä tai anna lastenhoitoapua. Varhaiskasvatuksen perheohjaajan voi tavata olemalla yhteydessä suoraan häneen, lapsen ryhmän kasvattajaan, varhaiskasvatusyksikön johtajaan tai erityisopettajaan. ​

Varhaiskasvatuksen perheohjaajat:
Anna Metsola, p. 040 318 2021​
Mikko Ahlberg, p. 040 318 4075

Päivitetty 07.08.2018 klo 13:11