Psykologi

<<​Takaisin

Varhaiskasvatuksen psykologi työskentelee varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa olevien lasten ja heidän perheidensä kanssa. Tavoitteena on lasten kehityksen tukeminen ja vanhempien voimavarojen vahvistaminen. Tavoitteena on tuen antaminen mahdollisimman varhain ja yhteistyössä muiden perhettä auttavien tahojen kanssa.

Psykologin tuki on perheelle maksutonta. Työ on luottamuksellista ja psykologilla on vaitiolovelvollisuus. 

Psykologille voi saada ohjauksen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tai varhaiskasvatuksen perheohjaajan kautta mutta voit ottaa yhteyttä myös oma-aloitteisesti:

  • kun lapsellasi on vaikeuksia kotona, päivähoidossa tai kavereiden kanssa
  • jos lapsesi kehitys huolestuttaa 
  • kun vanhemmuus ja kasvatusasiat askarruttavat
  • jos kodin ja päiväkodin välinen yhteistyö mietityttää. 

Lisätietoja varhaiskasvatuksen psykologin työstä saat myös lapsesi varhaiskasvatuspaikan kasvattajalta tai päiväkodin johtajalta. 

Työmuodot:

  • keskustelut vanhempien kanssa
  • lapsen havainnointi varhaiskasvatuksessa
  • lapselle tehtävät arviot 
  • varhaiskasvatuksen henkilökunnan konsultointi 
  • moniammatillinen yhteistyö 
  • ryhmätoiminta.

Työ on pääsääntöisesti lyhytkestoista. Työtä suunniteltaessa huomioidaan kuitenkin perheen yksilölliset tarpeet. Jos ilmenee tarvetta pidempiaikaiselle tuelle, asiakas ohjataan eteenpäin. Myös tehtyjen perustutkimusten pohjalta voidaan ohjata jatkotutkimuksiin. 

Yhteystiedot

Anahel Chimei
Varhaiskasvatuksen psykologi
p. 040 318 3583
puhelinajat ma-to klo 12-13
anahel.chimei@kerava.fi

Otathan yhteyttä ensisijaisesti puhelinaikoina tai jättämällä soittopyynnön vastaajaan.

Päivitetty 17.08.2020 klo 09:40