Sairaudet ja lääkitykset

<<​Takaisin

Sairasta lasta ei voi tuoda hoitopaikkaan. Jos lapsi sairastuu hoitopaikassa ollessaan, siitä ilmoitetaan välittömästi huoltajille, ja lapsi tulee hakea hoitopaikasta mahdollisimman pian. Lapsi voi palata hoitopaikkaan, kun hän jaksaa hyvin osallistua toimintaan, eikä tartuntavaaraa ole. Tarvittaessa lääkäri tai terveydenhoitaja määrittelee lapsen toipumisajan.

Akuutisti sairastunut lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen lääkekuurin aikana riittävän toipumisajan jälkeen. Pääsääntö on, että lääkkeet annetaan kotona. Henkilökunta voi tapauskohtaisesti antaa lapselle lapsen nimellä varustetun lääkkeen lääkärin annosteluohjeen mukaan. 

Jos lapsi tarvitsee säännöllistä lääkitystä, tulee huoltajien toimittaa lääkärin kirjoittama ohje varhaiskasvatukseen. Lapsen huoltajat, terveydenhuollon edustajat ja varhaiskasvatus neuvottelevat tarvittaessa tapauskohtaisesti lapsen lääkityksen järjestämisestä ja lapselle laaditaan yksilöllinen lääkehoidon suunnitelma (esim. diabetes- ja astmalääkitys).

Päivitetty 09.08.2019 klo 13:29