Tuen muodot varhaiskasvatuksessa

<<​Takaisin

Lapsen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Tuen muoto ja määrä sovitetaan yksilöllisesti lapsen tarpeisiin.

Joissain tilanteissa lapsen tukemiseen tarvitaan erityispedagogista osaamista ja päätöksiä tukitoimista. Tuen tarpeen ilmetessä lastentarhaopettaja keskustelee asiasta huoltajan kanssa. Tarvittaessa lapselle voidaan järjestää tehostettua tukea moniammatillisena yhteistyönä.

Tukitoimia voivat olla mm.

  • pedagogiset ratkaisut, oppimisympäristöön liittyvät järjestelyt
  • yhteistyön vahvistaminen, ryhmäkoon muutokset sekä hyvä vuorovaikutus suhteessa lapsiin, henkilöstöön ja huoltajiin.
  • tulkitsemis- ja avustajapalvelut, erityiset apuvälineet
  • varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki
  • varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä -opettajan tuki
  • perhetyöntekijän tuki

Erityistä tukea tarvitaan silloin, kun lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden tai kasvuympäristöön liittyvien riskitekijöiden vuoksi. Erityistä tukea voidaan järjestää osana tavanomaisen lapsiryhmän toimintaa tai erityisryhmässä.

Erityisen tuen muotoja voivat olla:

Päivitetty 14.08.2020 klo 11:55