Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

​​​Keravalla ruotsinkielistä varhaiskasvatusta tarjoaa yksityinen Folkhälsanin ylläpitämä Kervo svenska daghem Trollebo.

Äidinkielenään ruotsia puhuvat lapset voivat saada kunnallisen varhaiskasvatuspaikan Trollebosta. Varhaiskasvatusmaksu on tällöin sama kuin kunnallisessa päiväkodissa. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan verkkopalvelu Hakuhelmessä

Trollebo tarjoaa ruotsinkielistä varhaiskasvatusta myös kielikylpynä suomenkielisille lapsille. Suomenkieliset perheet, jotka haluavat lapsensa ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen, voivat hakea palveluseteliä


Päivitetty 19.07.2018 klo 10:31