Varhaiskasvatuksen kehittäminen

Laadun arviointi Keravan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 

Keravan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa laadun arviointia tehdään koko toiminta- / lukuvuoden ajan sekä kunnan, päiväkodin että ryhmän tasoilla. Laadun arviointia on kehitetty usean vuoden ajan.

Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan Keravan varhaiskasvatussuunnitelman, yksiköiden toimintasuunnitelmien ja ryhmien suunnitelmien arvioimisen yhteydessä sekä viikoittaisissa tiimipalavereissa, päivittäisessä toiminnassa ja keskusteluissa huoltajien, lasten ja henkilökunnan kesken.

Digitaalisen portfolion (Peda.net) avulla toiminnan dokumentointia ja sen avulla toiminnan arviointia toteutetaan säännöllisesti arjen toiminnassa.

Erityisesti Keravan varhaiskasvatusta arvioidaan syväoppimisen (Michael Fullan, New Pedagogies for Deep Learning) taitoportaiden avulla. Taitoportaita on kehitetty yhdessä varhaiskasvattajien, huoltajien ja lasten kanssa. Taitoportaita on tehty huoltajien ja henkilöstön välisen yhteistyön arvioimiseen, laatukriteerien (sensitiivisyys ja johtaminen) arvioimiseen sekä lasten kaveritaitojen arvioimiseen pedagogisen toiminnan kehittämiseksi.

Lisäksi Keravan varhaiskasvatusta arvioidaan kehittävän palautteen observoinnin avulla (Reunamo Education Research Oy).

Keravan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa arvioinnin menetelminä käytetään erityisesti:

  • Huoltajien ja henkilökunnan yhteistyön taitoportaat
  • Laatukriteerien taitoportaat (sensitiivisyys/johtaminen)
  • Lasten kaveritaitojen taitoportaat
  • Lasten kuvien ja tuotosten keskustelu ja arviointi peda.net:n kautta
  • Oppimisympäristöjen arviointi
  • Varhaiskasvatuksen / esiopetuksen asiakastyytyväisyyskysely
  • Henkilökunnan TVT-taitojen kysely (syksy, kevät)
  • Kehittävän palautteen observoinnit
  • Arvioinnin vuosikellojen toteuttaminen

Kaikkien arvioinnin menetelmien kautta saadaan tärkeää tietoa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämiseksi koko toimintavuoden/lukuvuoden ajan. Lisäksi edellisen toimintavuoden arvioinnin tuloksia hyödynnetään seuraavan toimintavuoden/lukuvuoden suunnittelussa.

Keravan varhaiskasvatuksessa otetaan elokuussa 2020 käyttöön arvioinnin vuosikellot. Arvioinnin vuosikellot on tehty kunnan varhaiskasvatuksen tasolle, päiväkotitasolle ja jokaisen ryhmän ryhmätasolle. Arvioinnin vuosikelloihin on koottu kaikkien arvioinnin menetelmien käyttö ajallisesti toimintavuoden aikana. Arvioinnin vuosikellojen toteuttaminen tehostaa laadun arviointia varhaiskasvatuksessa ja tekee sen näkyvämmäksi.  

Laadun arvioinnin asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset

Käynnissä olevat hankkeet

Päättyneet hankkeet

Yhteiset hankkeet perusopetuksen kanssa

Päivitetty 24.01.2022 klo 12:38