Varhaiskasvatusmaksut

​​​​Varhaiskasvatusmaksua peritään asiakasperheeltä hoidon aloituspäivästä alkaen. Lapsen hoidon aloituspäivämäärä vahvistetaan sähköisesti varmennuslomakkeella.

Jokaiselle lapselle määritellään oma maksu perheen koon ja tulojen perusteella prosenttiperusteisesti. Enimmillään varhaiskasvatusmaksu on 290 euroa kuukaudessa lasta kohden. 

HUOM! Varhaiskasvatusmaksun määräytymistä varten tulee asiakasperheen toimittaa tulotositteensa kasvatus- ja opetustoimeen hoidon aloituskuukauden loppuun mennessä. Tulotositteet toimitetaan sähköisesti asiointipalvelu Hakuhelmen kautta tai vaihtoehtoisesti paperisina Sampolan yhteispalvelupisteelle. Tulotositteiden puuttuessa peritään päivähoitomaksu maksimimääräisenä. 

Lisää tietoa varhaiskasvatusmaksun määräytymisestä ja asiakasperheen ilmoitusvelvollisuudesta löytyy asiakasmaksuohjeesta

Jos uusi hoitosuhde alkaa tai lapsen hoito päättyy kesken kalenterikuukauden, maksuna peritään perheelle määrätty kuukausimaksu pienempänä toimintapäivien mukaan. Varhaiskasvatusmaksu vahvistetaan kirjallisesti. Maksun valmistelee toimistosihteeri ja päätöksen tekee varhaiskasvatusjohtaja.

Asiakasmaksuista saatte lisätietoja asiakasohjauspuhelimesta puhelinpalveluaikana (040 318 4320, ma-pe klo 9.00-12.00).

Varhaiskasvatusmaksulaskuri antaa arvion varhaiskasvatusmaksusta.
Maksulaskurin löydätte Hakuhelmi-hakupalvelusta.

Päivitetty 02.01.2018 klo 08:22