Hallintosääntö ja toimintasäännöt

Kaupungin hallintoa ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä on kuntalaissa, valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä sekä johtosäännöissä, joiden avulla valtuusto voi siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset muun muassa kunnan toimielinten kokoontumisesta, esittelystä, pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä, asiakirjojen allekirjoittamisesta, tiedottamisesta, kunnan taloudenhoidosta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Lisäksi hallintosäännössä on annettu tarpeelliset määräykset siitä, miten kunnassa annetaan palvelut samanlaisin perustein eri kieliryhmiin kuuluville asukkaille.

Hallinnon järjestämiseksi valtuusto on hyväksynyt lisäksi johtosääntöjä, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä.

Hallintosääntö ja toimialojen toimintasäännöt

Muita sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita

Päivitetty 02.08.2022 klo 09:04