Hankintapalvelut

​Näiltä sivuilta löydät tietoa kaupungin keskitetyistä hankintapalveluista, tulevista hankinnoista ja hankintoja koskevasta päätöksenteosta.

Kaupunki julkaisee hankintalaissa säädetyn kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset www.hilma.fi-hankintailmoituskanavalla. Kynnysarvon alittavat hankinnat julkaistaan pääsääntöisesti lisäksi/tai  www.pienhankintapalvelu.fi -hankintailmoituskanavalla.


Hankintapalvelut

Keravan kaupungin hankintapalvelut ovat keskitetty kaupunginjohtajan esikunnan toimialan hallintopalveluiden vastuualueen alle 1.8.2020. Hankintapalvelut toimivat konsultoivana asiantuntijaorganisaationa kaupungin eri toimialoille. Lisäksi hankintapalvelut vastaavat keskitetyistä tavara- ja palveluhankinnoista eli ns. yhteishankinnoista. 

Kaupungin erillishankinnat kilpailutetaan toimialojen toimeksiantoon perustuen tai toimialojen omien asiantuntijoiden toimesta. Urakat kilpailutetaan kaupunkitekniikan toimialan toimesta. Pienhankinnat kilpailutetaan pääsääntöisesti itsenäisesti toimialoilla.


Hankintakalenteri

Keravan kaupungin hankintakalenteria ylläpidetään aktiivisesti ja se päivitetään aina puolivuosittain keväällä ja syksyllä. Hankintakalenteriin on kerätty viimeisin tieto kaikista kaupungin tulevista hankinnoista eri toimialoilta. Kalenteri sisältää kertahankintoja ja vuosihankintoja sekä kynnysarvon alittavia ja ylittäviä hankintoja. 

 

Hankintakalenterilla tiedotetaan yrityksiä kaupungin tulevista hankinnoista ja niiden julkaisuajankohdista. Kalenterin avulla yritykset voivat varautua kaupungin tuleviin kilpailutuksiin. Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista eivätkä tiedot sido kaupunkia.


Kerava hankintakalenteri 25.11.2022.pdf


Hankintapolitiikka

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Keravan kaupungin ensimmäisen hankintapolitiikan 11.4.2022 § 101. Hankintapolitiikan tavoitteena on tukea Keravan kaupungin palvelujen tuottamisen onnistumista ja kaupunkistrategian toteuttamista. Hankintapolitiikan painopistealueita ovat ekologisesti ja sosiaalisesti kestävät hankinnat sekä hankintojen johtaminen ja hankintataitojen kehittäminen.Hankintapolitiikka.pdfHankintapalveluiden yhteystiedot:

Hankintapalveluiden yhteinen palvelusähköpostiosoite on hankintapalvelut@kerava.fi.

- -

vs. kaupunginsihteeri Riikka Kortelainen 
p. 040 318 4103

Hankintapäällikkö Joel Rönkkö
p. 040 318 2028

Hankinta-asiantuntija Hanna Salovuori
p. 040 318 2238

Hankinta-asiantuntija Miina Palmu

p. 040 318 4864

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi[at]kerava.fi

Postiosoite
Keravan kaupunki
Hallintopalveluiden vastuualue/Hankintapalvelut
PL 123, 04201 Kerava

Käyntiosoite
Kauppakaari 11, 04200 KERAVA


Tarjouspyynnöt


Keravan kaupungin avoimet tarjouspyynnöt
Tarjoukset avoinna oleviin tarjouspyyntöihin tulee jättää yllä mainitun tarjouspalveluportaalin kautta, johon voi rekisteröityä maksutta. Portaalissa on avoimesti esillä kaupungin kaikki avoinna olevat tarjouspyynnöt. Ohjeet rekisteröitymisestä ovat tarjouspalvelu.fi-portaalissa

Sähköistä hankintajärjestelmää käytetään kaikissa kaupungin julkisissa hankinnoissa. Tarjoajia pyydetään seuraamaan portaalissa julkaistuja ilmoituksia ja tarjouspyyntöjä sekä niitä koskevia kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Tarjouspyyntöön tehdyistä muutoksista lähetetään tieto portaaliin rekisteröityneille tarjoajille, jotka ovat tutustuneet kyseistä tarjouspyyntöä koskeviin tarjousasiakirjoihin tai jättäneet tarjouksen. 

Kaupunkitekniikan toimialan hankinnoista löydät lisätietoja tältä sivulta.

Varmistathan, että yrityksesi sähköpostijärjestelmä vastaanottaa cloudia.fi-loppuisia sähköposteja, koska tarjousportaali on Cloudia-järjestelmän ylläpitämä.

Ohjeita
Päivitetty 28.11.2022 klo 08:45