Hankintapalvelut

​Näiltä sivuilta löydät tietoa kaupungin keskitetyistä hankintapalveluista, tulevista hankinnoista ja hankintoja koskevasta päätöksenteosta.

Kaupunki julkaisee hankintalaissa säädetyn kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset www.hilma.fi-hankintailmoituskanavalla.

Hankintapalvelut

Keravan kaupungin hankintapalvelut toimii osana kaupunginjohtajan esikunnan toimialan hallintopalveluiden vastuualuetta. Hankintapalvelut toimii konsultoivana asiantuntijaorganisaationa kaupungin eri toimialoille. Lisäksi se vastaa keskitetyistä tavara- ja palveluhankinnoista eli ns. yhteishankinnoista.

Erillishankinnat kilpailutetaan toimialojen toimeksiantoon perustuen tai toimialojen omien asiantuntijoiden toimesta. Urakat kilpailutetaan kaupunkitekniikan toimialan toimesta.

Hankintapalveluiden tavoitteena on solmia sopimuksia, joilla taataan laadukkaat ja kustannustehokkaat hankinnat. Pyrimme sopimuskumppaneina olevien toimittajien kanssa hyvään yhteistyöhön. Tavoitteemme on kehittää yhdessä asiakkaidemme ja sopimuskumppaniemme kanssa uusia ja parempia toimintatapoja.

Hankintakalenteri

Keravan kaupungin hankintakalenterilla tiedotetaan yrityksiä kaupungin tulevista hankinnoista ja niiden julkaisuajankohdista. Kalenterin avulla yritykset voivat varautua kaupungin tuleviin kilpailutuksiin. 

Kalenteri sisältää kertahankintoja ja vuosihankintoja sekä kynnysarvon alittavia ja ylittäviä hankintoja. Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista eivätkä tiedot sido kaupunkia. Kalenteri päivitetään keväällä ja syksyllä puolivuosittain.

Hankintapalveluiden yhteystiedot:

Hankintapalveluiden yhteinen palvelusähköpostiosoite on hankintapalvelut@kerava.fi.

- -

vs. kaupunginsihteeri Riikka Kortelainen 
p. 040 318 2559

Hankintapäällikkö Joel Rönkkö
p. 040 318 2028

Hankinta-asiantuntija Hanna Salovuori
p. 040 318 2238

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi[at]kerava.fi

Postiosoite
Keravan kaupunki
Hallintopalveluiden vastuualue / Hankintapalvelut
PL 123, 04201 Kerava

Käyntiosoite
Kauppakaari 11, 04200 Kerava

Tarjouspyynnöt

Keravan kaupungin avoimet tarjouspyynnöt
Tarjoukset avoinna oleviin tarjouspyyntöihin tulee jättää yllä mainitun tarjouspalveluportaalin kautta, johon voi rekisteröityä maksutta. Portaalissa on avoimesti esillä kaupungin kaikki avoinna olevat tarjouspyynnöt. Ohjeet rekisteröitymisestä ovat tarjouspalvelu.fi-portaalissa

Sähköistä hankintajärjestelmää käytetään kaikissa kaupungin julkisissa hankinnoissa. Tarjoajia pyydetään seuraamaan portaalissa julkaistuja ilmoituksia ja tarjouspyyntöjä sekä niitä koskevia kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Tarjouspyyntöön tehdyistä muutoksista lähetetään tieto portaaliin rekisteröityneille tarjoajille, jotka ovat tutustuneet kyseistä tarjouspyyntöä koskeviin tarjousasiakirjoihin tai jättäneet tarjouksen. 

Kaupunkitekniikan toimialan hankinnoista löydät lisätietoja tältä sivulta.

Varmistathan, että yrityksesi sähköpostijärjestelmä vastaanottaa cloudia.fi-loppuisia sähköposteja, koska tarjousportaali on Cloudia-järjestelmän ylläpitämä.

Ohjeita

Päivitetty 15.12.2021 klo 08:52