Hankintaorganisaatio

Keravan kaupungissa hankinnat ja kilpailuttaminen on hajautettu virastoihin ja konserniyhtiöihin, jotka huolehtivat itsenäisesti ja virastokohtaisesti määritellyin toimivaltuuksin toimialaansa liittyvistä palvelu- ja tavarahankinnoista.

Erikseen määritellyille tuoteryhmille on määrätty kaupunginjohtajan päätöksellä tuoteryhmävastaavat, jotka vastaavat kokonaisvaltaisesti palvelun tai tavaran hankinnasta kaupunkiorganisaation tarpeisiin.​

​​

Päivitetty 26.11.2013 klo 15:49