Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden yhteishankinnan suunnittelu Uudellamaalla 2017-2018

Mistä valmistelussa on kyse

Keravan kaupunki valmistelee vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten järjestämistavan muutosta syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 26.10.2017 päättänyt, että Keravan kaupunki osallistuu em. kuljetuspalveluiden yhteishankinnan valmisteluun yhteistyössä Uudenmaan kuntien kanssa.

Tällä sivustolla informoimme tarkemmin prosessista ja sen etenemisestä. Sivustolle on myös koottu tiedossa olevat asiaa koskevat asiakasosallisuustilaisuudet ja tapahtumat. Sivuston alareunasta voit myös jättää palautetta ja ehdotuksia kuljetuspalveluiden hankintaan liittyen.

Lisätietoa vammaispalvelulain mukaisista kuljetuksista löydät täältä: https://www.kerava.fi/palvelut/sosiaalija-perhepalvelut/vammaispalvelut/vammaispalvelulain-mukainen-kuljetustuki

Lisätietoa sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuksista löydät täältä:
https://www.kerava.fi/palvelut/sosiaalija-perhepalvelut/vammaispalvelut/sosiaalihuoltolain-mukainen-kuljetustuki

 

Aikatauluarvio (päivitetty 8.12.2017)

 • syys-lokakuu 2017 päätökset valmisteluun osallistumisesta
 • loka-joulukuu 2017 asiakasosallisuustilaisuudet ja hankinnan alustava valmistelu (Keravan asiakasosallisuustilaisuus 14.11.2017)
 • liikennöitsijöille suunnatut tilaisuudet 15.12.2017 klo 9-11 ja klo 12-14 (ks. alempaa lisätietoa)
 •  tammikuu 2018 mahdolliset päätökset järjestämistavan muutoksesta ja yhteisen matkapalvelukeskuksen perustamisesta
 • joulukuu 2017-helmikuu 2018 markkinakartoitukset ja asiakkaiden kuuleminen tarjouspyyntömateriaaleista
 • helmi-maaliskuu 2018 hankinnan periaatteiden vahvistaminen
 • tarjouskilpailu tämän jälkeen keväällä 2018
 • sopimusvalmistelu, asiakkaiden tiedottaminen
 • uudet hankintasopimukset voimaan 1.7.2018 alkaen

Asiakasosallisuustilaisuudet

 • 11.10.2017 Asiakasosallisuustilaisuus Kirkkonummella kello 18–20, Ervastintie 2
 • 24.10.2017 Asiakasosallisuustilaisuus Helsingissä Kallion virastotalossa klo 17-19, Toinen linja 4, neuvotteluhuone 3, (3. krs)
 • 31.10.2017 Asiakasosallisuustilaisuus Helsingissä Kallion virastotalossa klo 17-19, Toinen linja 4, neuvotteluhuone 3, (3. krs)
 • 9.11.2017 Asiakasosallisuustilaisuus Helsingissä Kallion virastotalossa klo 12-14, Toinen linja 4, neuvotteluhuone 3, (3. krs)
 • 13.11.2017 Asiakasosallisuustilaisuus Järvenpäässä klo 17-19, Lääkärinkuja 1, Järvenpää (Keski-Uusimaa)
 • 14.11.2017 Asiakasosallisuustilaisuus Keravalla kello 17.30 alkaen Viertolan toimintakeskuksessa, Timontie 4, 04200 Kerava
 • 20.11.2017 Asiakasosallisuustilaisuus Porvoossa kello 17.30–19.30 Omenamäen palvelukeskuksessa, Tulliportinkatu 4, Porvoo (Porvoo ja Sipoo

Keravalla pidetyn asiakasosallisuustilaisuuden materiaalit löydät tämän sivun alaosasta.

 

Liikennöitsijöille suunnatut tilaisuudet

Kesällä 2018 Helsingin Matkapalvelun liikennöinnin hankintasopimukset päättyvät ja 1.7.2018 taksiliikenne vapautuu kilpailulle. Helsingin kaupunki järjestää liikennöinnistä avoimen tarjouskilpailun, jota suunnitellaan nyt yhteistyössä eräiden muiden kuntien kanssa.

Järjestettävissä keskustelutilaisuuksissa luodaan katsaus tämän hetkiseen hankinnan tilanteeseen sekä esitellään liikennöinnin hankintaa sekä kuljetusten välittämistä.

Helsingin sosiaali-ja terveystoimiala sekä Palvelukeskus Helsinki -liikelaitos järjestävät keskustelutilaisuuksia liikennöitsijöille kuljetuspalvelun hankinnasta:

15.12.2017 kello 9.00–11.00, Helsingin kaupungintalon auditoriossa osoitteessa Katariinankatu 4 B, sisäpiha, Helsinki. Ilmoittautuminen tästä linkistä.

15.12.2017 kello 12.00–14.00, Helsingin kaupungintalon auditoriossa osoitteessa Katariinankatu 4 B, sisäpiha, Helsinki. Ilmoittautuminen tästä linkistä.

 Tilaisuudet ovat samansisältöisiä. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua ennakkoon. Ilmoittautumisia otetaan vastaan joko puhelimitse numerossa 09 310 27138 maanantaista keskiviikkoon 11.–13.12 klo 8-16 välillä tai sähköisellä ilmoittautumisella, johon on linkki kunkin tilaisuuden ajankohdan perässä. Tarvittaessa järjestetään kolmas saman sisältöinen tilaisuus tammikuussa.

Kutsumme kaikki asiasta kiinnostuneet henkilöliikennepalvelujen tuottajat kuulemaan asiasta ja kertomaan näkemyksiään kuljetuspalvelujen hankintaan liittyen.

Kutsu liikennöitsijätilaisuuksiin.pdf

 

Muutoksen tausta ja valmistelu

Lainsäädännöllisten muutosten vuoksi Keravan kaupungin on pohdittava uusia palvelujen järjestämistapoja nkyisten toimintatapojen tilalle. Keravan kaupunki on nykyisin järjestänyt vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset siten, että kaupunki jakaa määritellyt ehdot täyttäville asiakkaille taksikortteja. Keravan kaupunki on vuonna 2013 tehnyt Lähitaksi Oy:n kanssa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen em. kuljetuksista. Vuonna 2016 Keravalla on ollut 460 vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun ja 110 sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun asiakasta.

Suomen henkilöliikenteessä tapahtuu merkittäviä muutoksia 1.7.2018 pääosin voimaan tulevan liikennepalvelulain myötä. Merkittävimmät muutokset kuntien järjestämien kuljetusten kannalta ovat määrähinnoittelun, asemapaikkasidonnaisuuden ja lupien määräsääntelyn poisto. Käytännössä tämä tulee tarkoittamaan taksiliikenteen vapautumista kilpailulle. Liikennelupa tulee henkilöliikenteeseen edelleen hakea, mutta käytännössä se myönnetään kaikille ehdot täyttäville hakijoille, lupa on toimijakohtainen. Koska liikennepalvelut on katsottava julkisiksi hankinnoiksi, koskee niitä hankintalain kilpailuttamisvelvoite.

Tieliikennelain kokonaisuudistuksen myötä kunnat eivät enää jatkossa voi jatkaa nykyisillä taksikortti-järjestelmillä, vaan on selvitettävä vaihtoehtoisia palveluiden järjestämistapoja. Sote- ja maakuntauudistus huomioiden on järkevää pohtia näiden asioiden valmistelua yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 26.10.2017, että Keravan kaupunki osallistuu vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden yhteishankinnan valmisteluun yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Uudenmaan kuntien kanssa. Kyseessä on vain valmisteluun osallistuminen ja eri toteutusvaihtoehtojen kartoitus eli mitään varsinaisia päätöksiä asiassa ei ole vielä tehty.

Valmistelu on lähtenyt alustavasti ajatuksesta, että Helsingin kaupunki toimisi jatkossa järjestämisvastuullisena toimijana. Matkapalveluiden järjestämistapaa suunnitellaan muutettavaksi siten, että Helsinki vastaisi matkapalveluiden järjestämisestä omien palveluidensa ohella myös tietyille muille Uudenmaan alueen kunnille. Asiakasvastuu säilyisi itsenäisesti kullakin kunnalla mutta Helsingin kaupunki toimisi järjestämisvastuullisena toimijana ja Helsingin Matkapalvelu tuottaisi tilausten vastaanottamisen, matkojen välityksen, liikennöinnin ohjauksen ja asiakaspalautteen vastaanottamisen palvelut. Helsingin kaupunki järjestäisi liikennöinnistä avoimen tarjouskilpailun, jota suunnitellaan yhteistyössä mukana olevien kuntien kanssa.

Selvitys ja mahdollinen valmistelutyö tehdään kaikkien kuntien yhteistyönä. Mahdollisen tulevan yhteisen palvelun säännöt ja ohjeet valmistellaan yhdessä eri kuntien kesken.

Vammais- ja vanhusneuvostot, järjestöt sekä palveluiden käyttäjät ovat avainasemassa mahdollisten etenemistapojen pohdinnassa. Asiakasosallisuuden toteuttamiseksi järjestetään avoimia asiakastilaisuuksia, joissa kuntalaiset voivat tutustua asiaan ja tuoda esiin näkemyksiään huomioonotettaviksi valmistelussa. Tarkoituksena on pyrkiä huomioimaan mahdollisimman laajasti asiakas- ja muita sidosryhmiä. Lisäksi liikennöitsijöille tullaan järjestämään oma tiedotus- ja keskustelutilaisuus aiheesta.

Vaikka nykyinen järjestämistapa on ollut toimiva, se ei ole enää mahdollinen 1.7.2018 alkaen lainsäädännön asettamien muutosten vuoksi. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöhemmin tulevasta järjestämistavan muutoksesta ja miten Keravan kaupunki päättää edetä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten toteuttamisessa.  

Keravan asiakasosallisuustilaisuus 14.11.2017

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala järjesti tiistaina 14.11.2017 kaikille avoimen asiakasosallisuustilaisuuden Viertolan toimintakeskuksessa. Tilaisuudessa luotiin katsaus nykytilanteeseen ja muutoksen taustaan, esiteltiin järjestämistavan muutosta ja liikennöinnin hankintaa sekä matkapalvelutoimintaa. Tilaisuudessa olivat paikalla Keravan kaupungin edustajien lisäksi myös Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan sekä matkapalvelukeskuksen edustajat.

Kiitos vielä kaikille tilaisuuteen osallistuneille! Kirjasimme ylös tilaisuudessa käsiteltyjä kysymyksiä ja kommentteja ja ne tullaan huomioimaan osana asian jatkovalmistelua – tällainen palaute ja näkemykset ovat ensiarvoisen tärkeitä kun selvitämme mahdollisia kuljetuspalveluiden järjestämistapoja. Tässä alla vielä tutustuttavaksi tilaisuudessa käsitellyt materiaalit:

Materiaali asiakasosallisuustilaisuudesta 14.11.2017.pdf

 

Haluatko jättää palautetta asiaan liittyen:

Otamme kaikki kommentit ja ehdotukset asiaan liittyen mielellämme vastaan. Voit jättää palautetta oheisesta linkistä löytyvän kyselyn kautta. Kiitos jo etukäteen palautteestasi!

https://www.webropolsurveys.com/S/1722DE0601264D46.par

Päivitetty 11.12.2017 klo 08:24