Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden yhteishankinnan suunnittelu Uudellamaalla 2017-2018

Mistä valmistelussa on kyse

Keravan kaupunki valmistelee vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten järjestämistavan muutosta syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 26.10.2017 päättänyt, että Keravan kaupunki osallistuu em. kuljetuspalveluiden yhteishankinnan valmisteluun yhteistyössä Uudenmaan kuntien kanssa.

Tällä sivustolla informoimme tarkemmin prosessista ja sen etenemisestä. Sivustolle on myös koottu tiedossa olevat asiaa koskevat asiakasosallisuustilaisuudet ja tapahtumat. Sivuston alareunasta voit myös jättää palautetta ja ehdotuksia kuljetuspalveluiden hankintaan liittyen.

Lisätietoa vammaispalvelulain mukaisista kuljetuksista löydät täältä: https://www.kerava.fi/palvelut/sosiaalija-perhepalvelut/vammaispalvelut/vammaispalvelulain-mukainen-kuljetustuki

Lisätietoa sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuksista löydät täältä:
https://www.kerava.fi/palvelut/sosiaalija-perhepalvelut/vammaispalvelut/sosiaalihuoltolain-mukainen-kuljetustuki

Sivun sisällysluettelo
Aikatauluarvio
Asiakasosallisuustilaisuudet
Liikennöitsijöille suunnatut tilaisuudet
Muutoksen tausta ja valmistelu
Keravan asiakasosallisuustilaisuus 14.11.2017
Liikennöinnin palvelukuvaus kommentoitavana 23.1.-13.2.2018
Keravan kaupunki teettää asiantuntijaselvityksen kuljetuspalveluiden vaihtoehtoisista järjestämistavoista
Haluatko jättää palautetta asiaan liittyen


Aikatauluarvio (päivitetty 20.4.2018) 

 • syys-lokakuu 2017 päätökset valmisteluun osallistumisesta
 • lokakuu 2017-helmikuu 2018 asiakasosallisuustilaisuudet ja hankinnan alustava valmistelu (Keravan asiakasosallisuustilaisuus 14.11.2017), markkinakartoitukset
 • liikennöitsijöille suunnatut tilaisuudet 15.12.2017 klo 9-11 ja klo 12-14 sekä 23.1.2018 klo 17-19 (ks. alempaa lisätietoa)
 • maaliskuu 2018: selvitys Keravan kaupungin vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetuspalveluiden toteutusvaihtoehdoista. Selvityksestä pyydetty lausuntoa vammais- ja vanhusneuvostoilta.
 • huhtikuu 2018: jatkoselvitys Keravan kaupungin vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetuspalveluiden toteutusvaihtoehdoista. Jatkoselvityksestä pyydetään lausuntoa vammais- ja vanhusneuvostoilta.
 • touko-kesäkuu 2018: periaatepäätös vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden tulevasta järjestämistavasta
 • Tiedote 31.5.2018:  Kaupunki on jatkanut vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten hankintaa ajalla 1.6.-31.12.2018 Lähitaksi Oy:ltä. Ks. asiaa koskeva tiedote täältä.

Asiakasosallisuustilaisuudet 

 • 11.10.2017 Asiakasosallisuustilaisuus Kirkkonummella kello 18–20, Ervastintie 2
 • 24.10.2017 Asiakasosallisuustilaisuus Helsingissä Kallion virastotalossa klo 17-19, Toinen linja 4, neuvotteluhuone 3, (3. krs)
 • 31.10.2017 Asiakasosallisuustilaisuus Helsingissä Kallion virastotalossa klo 17-19, Toinen linja 4, neuvotteluhuone 3, (3. krs)
 • 9.11.2017 Asiakasosallisuustilaisuus Helsingissä Kallion virastotalossa klo 12-14, Toinen linja 4, neuvotteluhuone 3, (3. krs)
 • 13.11.2017 Asiakasosallisuustilaisuus Järvenpäässä klo 17-19, Lääkärinkuja 1, Järvenpää (Keski-Uusimaa)
 • 14.11.2017 Asiakasosallisuustilaisuus Keravalla kello 17.30 alkaen Viertolan toimintakeskuksessa, Timontie 4, 04200 Kerava
 • 20.11.2017 Asiakasosallisuustilaisuus Porvoossa kello 17.30–19.30 Omenamäen palvelukeskuksessa, Tulliportinkatu 4, Porvoo (Porvoo ja Sipoo)
 • 12.12.2017 Asiakasosallisuustilaisuus Vantaalla Myyrmäessä Myyrinkodin ruokasalissa klo 17-19, Ruukkukuja 5, Myyrmäki
 • 17.1.2018 Asiakasosallisuustilaisuus Vantaalla Tikkurilassa klo 17-19, valtuustosali, Asematie 7, 01300 Vantaa

Keravalla pidetyn asiakasosallisuustilaisuuden materiaalit löydät tämän sivun alaosasta.

 

Liikennöitsijöille suunnatut tilaisuudet 

Kesällä 2018 Helsingin Matkapalvelun liikennöinnin hankintasopimukset päättyvät ja 1.7.2018 taksiliikenne vapautuu kilpailulle. Helsingin kaupunki järjestää liikennöinnistä avoimen tarjouskilpailun, jota suunnitellaan nyt yhteistyössä eräiden muiden kuntien kanssa.

Järjestettävissä keskustelutilaisuuksissa luodaan katsaus tämän hetkiseen hankinnan tilanteeseen sekä esitellään liikennöinnin hankintaa sekä kuljetusten välittämistä.

Helsingin sosiaali-ja terveystoimiala sekä Palvelukeskus Helsinki -liikelaitos järjestävät keskustelutilaisuuksia liikennöitsijöille kuljetuspalvelun hankinnasta:

15.12.2017 kello 9.00–11.00, Helsingin kaupungintalon auditoriossa osoitteessa Katariinankatu 4 B, sisäpiha, Helsinki. Ilmoittautuminen tästä linkistä.

15.12.2017 kello 12.00–14.00, Helsingin kaupungintalon auditoriossa osoitteessa Katariinankatu 4 B, sisäpiha, Helsinki. Ilmoittautuminen tästä linkistä.

23.1.2018 klo 17.00-19.00, Kallion virastotalossa osoitteessa Toinen linja 4 A, neuvotteluhuone  3, Helsinki. Sähköinen ilmoittautuminen tämän linkin kautta

Tilaisuudet ovat samansisältöisiä. Kutsumme kaikki asiasta kiinnostuneet henkilöliikennepalvelujen tuottajat kuulemaan asiasta ja kertomaan näkemyksiään kuljetuspalvelujen hankintaan liittyen.

Kutsu liikennöitsijätilaisuuksiin 15.12.2017.pdf

Kutsu liikennöitsijätilaisuuteen 23.1.2018.pdf

 

Muutoksen tausta ja valmistelu 

Lainsäädännöllisten muutosten vuoksi Keravan kaupungin on pohdittava uusia palvelujen järjestämistapoja nkyisten toimintatapojen tilalle. Keravan kaupunki on nykyisin järjestänyt vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset siten, että kaupunki jakaa määritellyt ehdot täyttäville asiakkaille taksikortteja. Keravan kaupunki on vuonna 2013 tehnyt Lähitaksi Oy:n kanssa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen em. kuljetuksista. Vuonna 2016 Keravalla on ollut 460 vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun ja 110 sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun asiakasta.

Suomen henkilöliikenteessä tapahtuu merkittäviä muutoksia 1.7.2018 pääosin voimaan tulevan liikennepalvelulain myötä. Merkittävimmät muutokset kuntien järjestämien kuljetusten kannalta ovat määrähinnoittelun, asemapaikkasidonnaisuuden ja lupien määräsääntelyn poisto. Käytännössä tämä tulee tarkoittamaan taksiliikenteen vapautumista kilpailulle. Liikennelupa tulee henkilöliikenteeseen edelleen hakea, mutta käytännössä se myönnetään kaikille ehdot täyttäville hakijoille, lupa on toimijakohtainen. Koska liikennepalvelut on katsottava julkisiksi hankinnoiksi, koskee niitä hankintalain kilpailuttamisvelvoite.

Tieliikennelain kokonaisuudistuksen myötä kunnat eivät enää jatkossa voi jatkaa nykyisillä taksikortti-järjestelmillä, vaan on selvitettävä vaihtoehtoisia palveluiden järjestämistapoja. Sote- ja maakuntauudistus huomioiden on järkevää pohtia näiden asioiden valmistelua yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 26.10.2017, että Keravan kaupunki osallistuu vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden yhteishankinnan valmisteluun yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Uudenmaan kuntien kanssa. Kyseessä on vain valmisteluun osallistuminen ja eri toteutusvaihtoehtojen kartoitus eli mitään varsinaisia päätöksiä asiassa ei ole vielä tehty.

Valmistelu on lähtenyt alustavasti ajatuksesta, että Helsingin kaupunki toimisi jatkossa järjestämisvastuullisena toimijana. Matkapalveluiden järjestämistapaa suunnitellaan muutettavaksi siten, että Helsinki vastaisi matkapalveluiden järjestämisestä omien palveluidensa ohella myös tietyille muille Uudenmaan alueen kunnille. Asiakasvastuu säilyisi itsenäisesti kullakin kunnalla mutta Helsingin kaupunki toimisi järjestämisvastuullisena toimijana ja Helsingin Matkapalvelu tuottaisi tilausten vastaanottamisen, matkojen välityksen, liikennöinnin ohjauksen ja asiakaspalautteen vastaanottamisen palvelut. Helsingin kaupunki järjestäisi liikennöinnistä avoimen tarjouskilpailun, jota suunnitellaan yhteistyössä mukana olevien kuntien kanssa.

Selvitys ja mahdollinen valmistelutyö tehdään kaikkien kuntien yhteistyönä. Mahdollisen tulevan yhteisen palvelun säännöt ja ohjeet valmistellaan yhdessä eri kuntien kesken.

Vammais- ja vanhusneuvostot, järjestöt sekä palveluiden käyttäjät ovat avainasemassa mahdollisten etenemistapojen pohdinnassa. Asiakasosallisuuden toteuttamiseksi järjestetään avoimia asiakastilaisuuksia, joissa kuntalaiset voivat tutustua asiaan ja tuoda esiin näkemyksiään huomioonotettaviksi valmistelussa. Tarkoituksena on pyrkiä huomioimaan mahdollisimman laajasti asiakas- ja muita sidosryhmiä. Lisäksi liikennöitsijöille tullaan järjestämään oma tiedotus- ja keskustelutilaisuus aiheesta.

Vaikka nykyinen järjestämistapa on ollut toimiva, se ei ole enää mahdollinen 1.7.2018 alkaen lainsäädännön asettamien muutosten vuoksi. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöhemmin tulevasta järjestämistavan muutoksesta ja miten Keravan kaupunki päättää edetä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten toteuttamisessa.  

Ks. lisätietoa esimerkiksi Kuntaliiton kirjeestä 25.1.2018 koskien taksiliikenteen vapautumisen tuomia muutoksia:
https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2018/onko-kuntasi-varautunut-henkilokuljetuksissaan-taksiliikenteen-vapautumiseen


Keravan asiakasosallisuustilaisuus 14.11.2017 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala järjesti tiistaina 14.11.2017 kaikille avoimen asiakasosallisuustilaisuuden Viertolan toimintakeskuksessa. Tilaisuudessa luotiin katsaus nykytilanteeseen ja muutoksen taustaan, esiteltiin järjestämistavan muutosta ja liikennöinnin hankintaa sekä matkapalvelutoimintaa. Tilaisuudessa olivat paikalla Keravan kaupungin edustajien lisäksi myös Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan sekä matkapalvelukeskuksen edustajat.

Kiitos vielä kaikille tilaisuuteen osallistuneille! Kirjasimme ylös tilaisuudessa käsiteltyjä kysymyksiä ja kommentteja ja ne tullaan huomioimaan osana asian jatkovalmistelua – tällainen palaute ja näkemykset ovat ensiarvoisen tärkeitä kun selvitämme mahdollisia kuljetuspalveluiden järjestämistapoja. Tässä alla vielä tutustuttavaksi tilaisuudessa käsitellyt materiaalit:

Materiaali asiakasosallisuustilaisuudesta 14.11.2017.pdf

 

Liikennöinnin palvelukuvaus kommentoitavana 23.1.-13.2.2018 

Osana hankinnan valmistelua pyydämme kaikkia halukkaita tutustumaan oheisen linkin kautta kuljetuspalveluiden yhteishankinnan liikennöinnin palvelukuvaukseen ja antamaan siitä palautetta. Saadut kommentit huomioidaan osana hankinnan jatkovalmistelua. Vastausaika kommentointiin on päättynyt 13.2.2018 klo 17.00.


Keravan kaupunki teettää asiantuntijaselvityksen kuljetuspalveluiden vaihtoehtoisista järjestämistavoista 

Keravan kaupunki valmistelee vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten kilpailutusta syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Valmistelu liittyy siihen, että Suomen henkilöliikenteessä tapahtuu merkittäviä muutoksia 1.7.2018 voimaan tulevan liikennepalvelulain myötä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 26.10.2017 päättänyt, että Keravan kaupunki osallistuu kuljetuspalveluiden hankinnan valmisteluun yhteistyössä muiden Uudenmaan kuntien kanssa. Tämän valmistelun tavoitteena on rakentaa maakunnallinen malli kuljetusten välittämiseen ja toisaalta kilpailuttaa kuljetuspalvelut kattavasti siten, että paikalliset kunkin kunnan erityisolosuhteet huomioidaan mahdollisimman hyvin.

Osana valmistelua Keravan kaupunki selvittää myös vaihtoehtoista tapaa järjestää em. kuljetusten välitys ja kuljetusten kilpailutus. Ks. asiaa koskeva uutinen täältä. Asiantuntijaselvityksen vaihtoehdoista ja vaikutuksista laatii KPMG Oy Ab. Selvitys laaditaan Keravan ja Vantaan kaupunkien yhteistyönä, siten että molemmille kaupungeille tehdään oma erillisselvityksensä. Selvityksessä tarkastellaan mm. seuraavaa:

- Kuljetuspalvelujen järjestäminen Keravan omalla mallilla
- Kuljetuspalvelujen järjestäminen Keravan ja Vantaan yhteisellä mallilla
- Kuljetuspalveluiden järjestäminen Uudenmaan kuntien yhteisellä mallilla
- Toteutusvaihtoehtojen vertailu (sis. mm. asiakasvaikutukset, asiakaslaatu).

Selvityksen tavoitteena on antaa kaupungin päätöksenteon tueksi vertailutietoa eri toteutusvaihtoehtojen vaikutuksista.

Selvityksen valmisteluun pääsevät osallistumaan sekä joukko kuljetusalan palveluntarjoajia (haastattelut) että molemmissa kaupungeissa toimivat vanhus- ja vammaisneuvostot sekä vanhus- ja vammaisjärjestöt (työpaja).

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen tarkoituksena on toteuttaa kuljetuspalvelut niille henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään julkista joukkoliikennettä ilman kohtuuttomia vaikeuksia joko pitkäkestoisen sairauden tai vamman takia sekä vähävaraisille iäkkäille henkilöille, joilla on vaikeuksia julkisen joukkoliikenteen käytössä. Kuljetuspalvelulla voidaan toteuttaa myös kuljetukset päivätoimintaan sekä muita kuljetuksia. Kuljetuspalvelu on sen käyttäjille erittäin tärkeä palvelu, joka mahdollistaa muiden palvelujen käytön, osallistumisen yhteiskuntaan ja arjen asioiden hoidon. Tästä syystä näiden palvelujen toimivuus, turvallisuus ja toimintavarmuus ovat ensiarvoisen tärkeitä ja keskeisenä painopisteenä hankinnan valmistelussa.

Selvitys on valmistunut 7.3.2018. KPMG Oy Ab:n laatima selvitys on tutustuttavissa täältä.

Selvityksen valmistumisen jälkeen kaupungit päättivät selvittää vielä erikseen vaihtoehtoisia, selvitysten tulosten läpikäynnin yhteydessä käsiteltyjä toimintamalleja, huomioiden lisäksi mahdollisuuden maakunta- ja sote-uudistuksen toteutumatta jäämisestä.

KPMG Oy Ab:n jatkoselvitys on valmistunut 11.4.2018. Jatkoselvityksessä tarkastelun kohteena ovat seuraavat osa-alueet:

 • Palvelu-/maksusetelimalli, asiakkaan valintaan perustuvat mallit kuljetuspalveluissa
 • Maakuntauudistuksen mahdollisen toteutumatta jäämisen vaikutukset kuljetuspalveluselvityksen johtopäätöksiin
 • Jatkokehityksen mahdollisuudet eri malleissa, aikataulunäkökulmat huomioiden.

KPMG Oy Ab:n jatkoselvitys 11.4.2018 on tutustuttavissa täältä.


Haluatko jättää palautetta asiaan liittyen 

Otamme kaikki kommentit ja ehdotukset asiaan liittyen mielellämme vastaan. Voit jättää palautetta oheisesta linkistä löytyvän kyselyn kautta. Saadut kommentit ja ehdotukset huomioidaan osana hankinnan valmistelua. Kiitos jo etukäteen palautteestasi! 

https://www.webropolsurveys.com/S/1722DE0601264D46.par


Päivitetty 31.05.2018 klo 15:50