Kaupungin organisaatio

​​Keravan kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 51-jäseninen kaupunginvaltuusto. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Poliittisen päätöksenteon valmistelusta huolehtii virkamiesorganisaatio.

Avaa tästä Keravan kaupungin organisaatiokaavio 2021.pdf.

Päivitetty 18.03.2021 klo 14:25