Kaupunginhallituksen jaostot

​​​​​Jaostojen kokoonpanot löytyvät toimielinhaun​ avulla.​

​Jaostojen esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä. ​

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto vastaa kaupungin henkilöstöasioista ja työllisyysasioista sekä valmistelee kaupunginhallitukselle niitä koskevat toimenpiteet. Kaupunginhallitus voi ottaa kiireellisessä tapauksessa jaoston valmisteltavaksi määriteltyjä asioita käsiteltäväkseen ilman jaoston esitystä. Henkilöstö- ja työllisyysjaoston toi-
mikausi on kaksi vuotta. Esittelijöinä toimivat henkilöstöjohtaja (henkilöstöasiat) ja kaupunginkamreeri (työllisyysasiat). Pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunginjohtajan sihteeri.

Kokouspäivät

Kokoukset pidetään keskiviikkoisin klo 18.00:

XX.XX.2021  klo 18.00

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston tehtävänä on vastata kaupunginhallituksen alaisena kaupungin maankäytön suunnittelusta, liikennepoliittisesta suunnittelusta ja maankäyttöön liittyvistä kehittämishankkeista sekä maa- ja asuntopolitiikasta. Esittelijänä toimii kaupunkisuunnittelujohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunginjohtajan sihteeri.

Kokouspäivät

Kokoukset pidetään torstaisin klo 17.30:

9.9.2021
7.10.2021
3.11.2021
2.12.2021

Päivitetty 16.09.2021 klo 14:41