Kaupunginhallituksen jaostot

​​​​​Jaostojen kokoonpanot löytyvät toimielinhaun​ avulla.​

​Jaostojen esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä. ​

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto vastaa kaupungin henkilöstöasioista ja työllisyysasioista sekä valmistelee kaupunginhallitukselle niitä koskevat toimenpiteet. Kaupunginhallitus voi ottaa kiireellisessä tapauksessa jaoston valmisteltavaksi määriteltyjä asioita käsiteltäväkseen ilman jaoston esitystä. Henkilöstö- ja työllisyysjaoston toi-
mikausi on kaksi vuotta. Esittelijöinä toimivat henkilöstöjohtaja (henkilöstöasiat) ja kaupunginkamreeri (työllisyysasiat). Pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunginjohtajan sihteeri.

Kokouspäivät

ke 9.2.2022 klo 17
ke 30.3.2022 klo 17
ke 25.5.2022 klo 17
ke 24.8.2022 klo 17
ke 12.10.2022 klo 17
ke 14.12.2022 klo 17

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston tehtävänä on vastata kaupunginhallituksen alaisena kaupungin maankäytön suunnittelusta, liikennepoliittisesta suunnittelusta ja maankäyttöön liittyvistä kehittämishankkeista sekä maa- ja asuntopolitiikasta. Esittelijänä toimii kaupunkisuunnittelujohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunginjohtajan sihteeri.

Kokouspäivät

Kokoukset pidetään torstaisin klo 17.30:

to 21.4.2022
to 16.6.2022
to 18.8.2022
to 15.9.2022
to 13.10.2022
to 10.11.2022
to 8.12.2022

Päivitetty 14.06.2022 klo 13:04