Kirjaamo ja arkisto

​​​Keravan kaupungin kirjaamo- ja arkistotoiminnot on hajautettu toimialoille. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn menevät asiakirjat kirjataan kaupunginjohtajan esikunnan toimialan kirjaamossa ja lautakuntien käsittelyyn menevät toimialojen kirjauspisteissä. Asiakirjoja voi jättää Sampolan palvelukeskukseen asiointipisteeseen (Kultasepänkatu 7, Kerava), josta ne toimitetaan toimialoille.

Arkistotoimen järjestäminen kuuluu arkistolain nojalla kaupunginhallitukselle, joka on hyväksynyt arkistopalvelun toimintasäännön.

Toimialojen kirjaamot

Kaupunginjohtajan esikunnan toimiala

Kirjaamon osoite: Keravan kaupunki, Kauppakaari 11, 04200 Kerava.
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kerava.fi
Kaupunginjohtajan esikunnan toimialan tuottamista asiakirjoista keskeisimmät ovat kaupunginhallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat, ja näiden toimielinten päätösten valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvät asiakirjat. 

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
Kirjaamon osoite: Keravan kaupunki/Kasvatuksen ja opetuksen toimiala, Kauppakaari 11
Sähköpostiosoite: opetus(at)kerava.fi 

Kaupunkitekniikan toimiala
Kirjaamon osoite: Keravan kaupunki/Kaupunkitekniikan toimiala, Sampolan palvelukeskus
Sähköpostiosoite: kaupunkitekniikka(at)kerava.fi
Kaupunkitekniikan asiakirjoista usein kysyttyjä ovat rakennusvalvonnan asiakirjat.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala

Kirjaamon osoite: Keravan kaupunki/Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala, Sampolan palvelukeskus
Sähköpostiosoite: soster(at)kerava.fi 

Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala

Kirjaamon osoite: Keravan kaupunki/Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala, Sampolan palvelukeskus
Sähköpostiosoite: vapari(at)kerava.fi​
Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan museopalvelut ylläpitää kotiseutuarkistoa, jossa säilytetään Keravalla toimineiden yhdistysten, yritysten ja yksittäisten henkilöiden arkistoaineistoja. Kotiseutuarkistoa hoitaa museoamanuenssi. ​

Asiakirjamaksut

Tavanomaisesta tiedon antamisesta, pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään ensimmäiseltä sivulta 5,00 euroa ja kultakin seuraavalta sivulta 0,50 euroa.

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta, asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta, peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan tiedonhaun vaativuuden mukaan seuraavasti:

  • normaali tiedonhaku (työaika alle 2 tuntia) 30 euroa
  • vaativa tiedonhaku (työaika 2 - 5 tuntia) 60 euroa ja
  • hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä yli 5 tuntia) 100 euroa.

Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu. Kiireellisessä tapauksessa asiakirjamaksu voidaan periä puolitoistakertaisena.


Asiakirjapyynnöt

Päivitetty 04.03.2022 klo 15:30