Lautakunnat

​​​​​​​​​​​​​​Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Keravan kaupungin palvelutuotanto on järjestetty. ​Lautakuntien ja johtokuntien kokoonpanot löytyvät toimielinhaun avulla.​ Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät KTwebistä.​


Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupunkilaisille järjestettävistä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä määritellyistä ja muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja kaupungin työllistämisvelvoitteen alaisista työllisyysasioista. 

Kokousajat:
to 23.1.2020 klo 17.30
to 27.2.2020 klo 17.30
to 26.3.2020 klo 17.30 (kokous on peruttu)
to 23.4.2020 klo 17.30
ke 20.5.2019 klo 17.30
to 11.6.2020 klo 17.30
to 20.8.2020 klo 17.30
to 24.9.2020 klo 17.30
to 29.10.2020 klo 17.30
to 26.11.2020 klo 17.30
to 17.12.2020 klo 17.30


Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuspalvelujen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi sen tehtävänä on toimia aktiivisena vaikuttajana alueen oppilaitosyhteistyössä, osallistua omistajapolitiikan koordinointiin koulutuskuntayhtymissä sekä kehittää oppilaitosten yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.


Kokousajat:

ke 15.1.2020 klo 17.00
ke 29.1.2020 (iltakoulu) klo 17.00
ke 26.2.2020 klo 17.00
ke 22.4.2020 klo 17.00
ma 18.5.2020 klo 17.00
ma 15.6.2020 klo 17.00
ke 19.8.2020 klo 17.00
ke 23.9.2020 klo 17.00
ke 28.10.2020 klo 17.00
ke 18.11.2020 klo 17.00

ke 16.12.2020 klo 17.00


Tekninen lautakunta

Kaupunkitekniikan toimiala huolehtii keravalaisten ja kaupungin virastojen tarvitsemista teknisistä ja kaupunkiympäristöön liittyvistä palveluista sekä ateria- ja puhtauspalveluista. 


Lautakunnan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää teknisen toimialan toimintaa. Lautakunta vastaa teknisen toimialan hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.


Kokousajat​ vuonna 2020:
ma 27.1.2020
ma 2.3.2020
ma 23.3.2020 (kokous on peruttu)
ma 20.4.2020
ma 25.5.2020
ma 15.6.2020 
ma 24.8.2020
ma 21.9.2020 uusi päivämäärä 28.9.2020
ma 26.10.2020
ma 2.11.2020 (ylimääräinen kokous)
ma 16.11.2020
ma 14.12.2020


Teknisen lautakunnan seminaari pidetään 2. - 3.3.2020.


Kokousajat keväällä 2021:

ti 26.1.2021
ti 2.3.2021
ti 30.3.2021
ti 27.4.2021
ti 25.5.2021


Teknisen lautakunnan lupajaosto

Lupajaoston tehtävänä on huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä ja käsitellä rakennusvalvonnan niitä viranomaistehtäviä, jotka edellyttävät monijäsenisen toimielimen päätöksentekoa, kuten viranhaltijapäätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia ja pakkokeinoasioita. Lupajaoston alaisten asioiden valmistelun ja toimeenpanon hoitaa rakennusvalvonta. Esittelijänä lautakunnan kokouksissa toimii johtava rakennustarkastaja.


Kokousajat:

ke 5.2.2020 klo 17.30
ke 3.6.2020 klo 17.30
ke 26.8.2020 klo 17.30
ke 25.11.2020 klo 17.30


Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta

Kokousajat:

to 23.1.2020 klo 17.30 uusi päivämäärä 30.1.2020
to 27.2.2020 klo 17.30
to 26.3.2020 klo 17.30
ke 29.4.2020 klo 17.30 uusi päivämäärä 14.5.2020
to 4.6.2020 klo 17.30 uusi päivämäärä 11.6.2020
to 27.8.2020 klo 17.30
to 10.9.2020 klo 17.30
to 24.9.2020 klo 17.30
to 29.10.2020 klo 17.30
to 3.12.2020 klo 17.30


Nuorisovaltuusto
Kokousajat:
to 13.2.2020 klo 17.00
to 5.3.2020 klo 17.00
to 9.4.2020 klo 17.00
to 7.5.2020 klo 17.00

Päivitetty 19.11.2020 klo 09:25