Lautakunnat

​​​​​​​​​​​​​​Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Keravan kaupungin palvelutuotanto on järjestetty.

​​​Lautakuntien ja johtokuntien kokoonpanot löytyvät toimielinhaun avulla.​

​Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät KTwebistä.​


Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupunkilaisille järjestettävistä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä määritellyistä ja muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja kaupungin työllistämisvelvoitteen alaisista työllisyysasioista.

Kokousajat:
to 24.1.2019 klo 17.30
to 28.2.2019 klo 17.30
to 21.3.2019 klo 17.30
to 25.4.2019 klo 17.30
ke 29.5.2019 klo 17.30
to 13.6.2019 klo 17.30
to 22.8.2019 klo 17.30
to 19.9.2019 klo 17.30
to 24.10.2019 klo 17.30
ke 21.11.2019 klo 17.30
to 12.12.2019 klo 17.30

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuspalvelujen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi sen tehtävänä on toimia aktiivisena vaikuttajana alueen oppilaitosyhteistyössä, osallistua omistajapolitiikan koordinointiin koulutuskuntayhtymissä sekä kehittää oppilaitosten yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

Kokousajat:

ti 13.8. – ke 14.8.2019    seminaarimatka Ouluun
ma 26.8.2019
ke 25.9.2019
to 31.10.2019
ke 20.11.2019
ke 11.12.2019 

Kokouspäivinä kyselytunti alkaa klo 16.30 ja varsinainen kokous klo 17.00. 

Tekninen lautakunta

Kaupunkitekniikan toimiala huolehtii keravalaisten ja kaupungin virastojen tarvitsemista teknisistä ja kaupunkiympäristöön liittyvistä palveluista sekä ateria- ja puhtauspalveluista.

Lautakunnan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää teknisen toimialan toimintaa. Lautakunta vastaa teknisen toimialan hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Kokousajat​:
ma 21.1.2019 klo 17.30
ma 11.2.2019 klo 17.30
ma 11.3.2019 klo 17.30
ma 25.3.2019 klo 17.30 (ylimääräinen kokous)
ma 15.4.2019 klo 17.30
ma 20.5.2019 klo 17.30
ma 10.6.2019 klo 17.30
ma 26.8.2019 klo 17.30
ma 23.9.2019 klo 17.30
ma 28.10.2019 klo 17.30
ma 25.11.2019 klo 20.00
ma 16.12.2019 klo 17.30

Teknisen lautakunnan lupajaosto

Kokousajat:
ke 13.2.2019 klo 17.30
ke 22.5.2019 klo 17.30
ke 28.8.2019 klo 17.30
ke 13.11.2019 klo 17.30

Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta

Kokousajat:

to 23.1.2020 klo 17.30
to 27.2.2020 klo 17.30
to 26.3.2020 klo 17.30
ke 29.4.2020 klo 17.30
to 4.6.2020 klo 17.30

Kulttuurijaosto

Kokousajat:

 

Liikuntajaosto

Kokousajat:

 

Nuorisojaosto

Kokousajat:
30.1.2019 klo 19.30
6.3.2019 klo 17.30
13.5.2019 klo 17.30

Nuorisovaltuusto

Kokousajat:
12.1.2019 klo 14.00
7.2.2019 klo 17.00
7.3.2019 klo 17.00
4.4.2019 klo 17.00
9.5.2019 klo 17.00
6.6.2019 klo 17.00


Päivitetty 04.12.2019 klo 11:44