Lautakunnat

​​​​​​​​​​​​​​Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Keravan kaupungin palvelutuotanto on järjestetty. ​Lautakuntien ja johtokuntien kokoonpanot löytyvät toimielinhaun avulla.​ Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä.​


Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupunkilaisille järjestettävistä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä määritellyistä ja muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja kaupungin työllistämisvelvoitteen alaisista työllisyysasioista. 

Kokousajat:
to 28.1.2021 klo 17.30
to 25.2.2021 klo 17.30
to 25.3.2021 klo 17.30
to 29.4.2021 klo 17.30
ke 20.5.2021 klo 17.30
to 10.6.2021 klo 17.30

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuspalvelujen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi sen tehtävänä on toimia aktiivisena vaikuttajana alueen oppilaitosyhteistyössä, osallistua omistajapolitiikan koordinointiin koulutuskuntayhtymissä sekä kehittää oppilaitosten yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.


Kokousajat:

ke 27.01.2021 klo 16 
ke 03.03.2021 klo 17 
ke 31.03.2021 klo 17 
ke 28.04.2021 klo 17 
ke 26.5.2021 klo 17 
ke 16.6.2021 klo 17 (varalla)


Tekninen lautakunta

Kaupunkitekniikan toimiala huolehtii keravalaisten ja kaupungin virastojen tarvitsemista teknisistä ja kaupunkiympäristöön liittyvistä palveluista sekä ateria- ja puhtauspalveluista. 


Lautakunnan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää teknisen toimialan toimintaa. Lautakunta vastaa teknisen toimialan hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.


Kokousajat:

ti 26.1.2021
ti 2.3.2021
ti 30.3.2021
ti 27.4.2021
ti 25.5.2021
ti 15.5.2021


Teknisen lautakunnan lupajaosto

Lupajaoston tehtävänä on huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä ja käsitellä rakennusvalvonnan niitä viranomaistehtäviä, jotka edellyttävät monijäsenisen toimielimen päätöksentekoa, kuten viranhaltijapäätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia ja pakkokeinoasioita. Lupajaoston alaisten asioiden valmistelun ja toimeenpanon hoitaa rakennusvalvonta. Esittelijänä lautakunnan kokouksissa toimii johtava rakennustarkastaja.


Kokousajat:

ke 10.2.2021 klo 17.30
ke 2.6.2021 klo 17.30
ke 25.8.2021 klo 17.30
ke 24.11.2021 klo 17.30


Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta

Kokousajat:

to 28.1.2021 klo 17.30
to 25.2.2021 klo 17.30
to 25.3.2021 klo 17.30
to 10.6.2021 klo 17.30
to 2.9.2021 klo 17.30
to 30.9.2021 klo 17.30
to 28.10.2021 klo 17.30
to 2.12.2021 klo 17.30


Nuorisovaltuusto
Kokousajat:
torstai 11.2. klo 17:10
torstai 18.3. klo 17:10
torstai 15.4. klo 17:10
torstai 27.5. klo 17:10 

Päivitetty 17.06.2021 klo 13:51