Muut toimielimet

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Aluevaltuusto aloittaa toimintansa maaliskuussa vuonna 2022.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät käyvät ilmi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) § 8:ssä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä

------

Tähän päivitetään tietoa muista toimielimistä. Alasivulla tietoa vaikuttamistoimielimistä (nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto).

Päivitetty 01.09.2021 klo 13:06