Asukas- ja asiakaskyselyt

​Keravan kaupungin palvelustrategian mukaisesti kuntalaisilta ja palvelujen käyttäjiltä kysytään säännöllisesti heidän käsityksiään palvelujen tasosta.

Kerran vuodessa toteutetaan laaja kuntalaiskysely, jossa kuntalaisilta kysytään heidän käsityksiään kunnallisista palveluista ja kaupungin toiminnasta ylipäätänsä. Kyselyn toteuttaa FCG Oy, ja se lähetetään väestörekisteristä satunnaisesti valituille henkilöille. Kyselyssä noudatetaan kerran neljässä vuodessa suoritettavan valtakunnallisen Kuntapalvelututkimuksen runkoa.

Kerran vuodessa toteutettavan kuntalaiskyselyn lisäksi suoritetaan keskeisillä toimialoilla säännöllisesti asiakaskyselyitä.

Myös asiakaskyselyissä pyritään toistamaan sama kysely vuosittain, jolloin saadaan tietoa palvelussa tapahtuneesta kehityksestä.

Kaupunki käyttää asiakaskyselyissään ensisijaisesti Webropol Oy:n kyselyjärjestelmää.
Joissain toiminnoissa osallistutaan valtakunnallisiin asiakaskyselyihin.

Asiakaskyselyihin voidaan vastata internetissä tai järjestelmästä voidaan tulostaa vastaajille jaettavat vastauslomakkeet.

Tällä sivulle esitetään kyselyistä yhteenvetotiedot.

Päivitetty 02.12.2013 klo 15:02