Luottamushenkilöiden info

Tälle sivulle kerätään keskeinen informaatio koskien Keravan kaupungin luottamushenkilöitä.

Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusvelvollisuus perustuu kuntalain 84 §:ään ja sen tarkoituksena on edistää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. 

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuutta, mutta ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä ja sen sisällöstä. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan henkilön on ilmoitettava tiedot sellaisista sidonnaisuuksista, joilla voi objektiivisesti arvioiden olla merkitystä luottamustehtävän tai virkatehtävän hoitamisessa. Velvollisuus koskee luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Myös sidonnaisuuksissa tapahtuvat muutokset on ilmoitettava viipymättä. Ilmoitukset sekä muutokset tehdään sähköisesti Sidonnaisuusilmoitus-lomakkeella.

Luottamushenkilön perustietojen ilmoittaminen aluevaaleissa 2022

Uuden luottamushenkilön perustietojen ilmoittaminen tehdään tällä lomakkeella.


Päivitetty 21.12.2021 klo 11:43