Aluevaalit 2022

Aluevaaleissa valitaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 69 aluevaltuutettua, jotka muodostavat aluevaltuuston. Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Aluevaltuusto aloittaa 1.3.2022 ja toimii siihen asti, kunnes seuraavat vaalit järjestetään keväällä 2025. 

Aluevaalien aikataulut

Ensimmäisten aluevaalien ennakkoäänestys järjestetään 12.-18.1.2022 ja vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Katso tarkemmat aikataulut oikeusministeriön verkkosivuilta.

Vaalikelpoisuus ja ehdokasasettelu

Lue lisätietoa vaalikelpoisuudesta ja ehdokasasettelusta oikeusministeriön vaalisivuilta. Puelueiden ja valitsijayhdistysten ehdokasasettelulomakkeet löydät täältä.

Ehdokkaat

Aluevaaleissa ehdolla aluevaltuustoon on kaikkiaan 497 ehdokasta. Ehdokkaiden nimet, numerot ja nimikkeet löydät ehdokaslistojen yhdistelmästä.

Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022

Ennakkoäänestyksen aikana voit vapaasti valita itsellesi sopivimman äänestyspaikan Keravalta tai muualta.

Kaikki Suomen yleiset ennakkoäänestyspaikat löytyvät oikeusministeriön tieto- ja tulostalvelusta. Keravan kaupungin yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat:

Keravan kaupunginkirjasto,

Paasikivenkatu 12

12.-18.1.2022
arkisin klo 9-20
lauantaina ja sunnuntaisin klo 9-18

K-Citymarket Kerava,

Nikonkatu 1

12.-18.1.2022
arkisin klo 9-20
lauantaina ja sunnuntaina klo 10-18
Ahjon kylätalo,

Kerananpolku 1

12.-14.1.2022
keskiviikkona, torstaina ja perjantaina klo 9-20
Savion koulu,

Juurakkokatu 33

15.1.2022 ja 17.-18.1.2022
lauantaina klo 10-18
maanantaina ja tiistaina klo 9-20

Laitosäänestys

Laitosäänestys järjestetään vuoden 2022 aluevaaleissa seuraavissa laitoksissa:

- Asumispalveluyksikkö Satakieli
- Attendo Hummeli
- Attendo Levonmäki
- Attendo Mäntykoti
- Esperi Hoivakoti Kerava
- Eteva, kehitysvammapsykatrian yksikkö, Kokontie
- Hoivakoti Vomma
- Humana Kristallikartano
- Keravan terveyskeskuksen akuuttihoidon osasto
- Keravan terveyskeskuksen hoivaosasto Helmiina
- Keravan terveyskeskuksen kuntouttavan hoidon osasto
- Keravan vankila
- Kotimäen palvelukeskus
- Niitty-Nummen Hoitokoti 
- Palvelukeskus Hopeahovi

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen ovat oikeutettuja äänioikeutetut, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Vuoden 2022 aluevaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestysilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti tai puhelimitse:
  • puhelimitse, puh. 040 318 2626 tai 040 318 2796;
  • lataamalla ja täyttämällä kotiäänestyslomakkeen, joka
    • toimitetaan sähköpostitse vaalit@kerava.fi tai
    • tuodaan tulostettuna ja täytettynä Sampolan palvelukeskuksen asiointipisteeseen, Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava tai
    • postitetaan osoitteeseen Keravan kaupungin keskusvaalilautakunta, Pl 123, 04201 Kerava.
    • Kaikilla edellä mainituilla tavoilla ilmoitus on tehtävä tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16.

Kotiäänestyslomakkeita voi myös noutaa Sampolan palvelukeskuksen asiointipisteestä os. Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava.

Vaalipäivän äänestys 23.1.2022

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9.00 - 20.00. Varsinaisena vaalipäivänä keravalaiset äänestävät ilmoituskorttiinsa merkityssä äänestyspaikassa. 

Kerava on jaettu 9 äänestysalueeseen, ja jokaisella niistä on yksi äänestyspaikka.  Jos et ole varma, missä oma äänestyspaikkasi sijaitsee, voit tarkistaa asian helposti aanestyspaikat.fi -palvelussa. Anna palvelussa hakuehdoksi vakinainen osoitteesi, jossa asuit 3.12.2021. Äänestyspaikkasi on määräytynyt tuona päivänä. Jos olet muuttanut Keravalle myöhemmin, äänestät edelleen aiemmassa kotikaupungissasi. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:

1.  KalevaKalevan kouluKalevankatu 66
2.  KurkelaKurkelan kouluKäenkatu 10
3.  Untola                                     KaupunginkirjastoPaasikivenkatu 12
4.  KiltaKillan kouluSarvimäentie 35
5. SompioSompion kouluAleksis Kiven tie 18
6. KannistoSvenskbacka skolaKannistonkatu 5
7. SavioSavion kouluJuurakkokatu 33
8. AhjoAhjon kouluKetjutie 2
9. LapilaKeravanjoen kouluAhjontie 2


Äänestyspaikoilla noudatetaan yleisiä terveysturvallisuusohjeita

Vaalit tullaan järjestämään tammikuussa 2022 epidemiatilanteen edellyttämillä järjestelyillä. Äänestäjille jo tutuksi tulleet varotoimet, kuten käsihuuhde, maski ja väljempi jonotus, ovat käytössä tarvittaessa myös aluevaaleissa. 

Vaalien vilkkainta aikaa ovat perinteisesti olleet varsinainen vaalipäivä sekä ennakkoäänestyksen ensimmäiset ja viimeiset päivät. Jos haluat välttää ruuhkia, harkitse, voisitko ajoittaa äänestämisen näiden päivien ulkopuolelle.

Tilapäinen maksuton henkilöllisyystodistus

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi hakea poliisilta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Tällaisessa tapauksessa väliaikaisesta henkilökortista ei peritä maksua.

Oletko eristyksessä, karanteenissa tai onko sinulla hengitystieoireita?

Ohjeistus lisätään myöhemmin.
Päivitetty 03.01.2022 klo 16:08