Hinnasto

Paikkatiedon ja mittauspalveluiden palvelut ja tuotteet ovat joko arvonlisäverottomia tai -verollisia. 


Arvonlisäverottomia palveluita ja tuotteita ovat:

  • Kantakarttaote tonttikartan täydennyksenä
  • Lupamenettelyä varten annettu kartta
  • Tonttikartta ja tonttijakokartta
  • Tonttijaot ja toimitukset
  • Rakennuspaikan merkitseminen


Arvonlisäverollisia palveluita ja tuotteita ovat:

  • Muut kopiot, kartat ja tulosteet
  • Digitaalinen aineisto
  • Tontti- ja muut maastomerkinnät


Eri palveluiden ja tuotteiden hintoihin voit tutustua tarkemmin oheisilla sivuilla tai palveluiden hinnaston avulla.

Päivitetty 16.03.2022 klo 17:18