Julkaisulupa ja kartankäyttökorvaus

Kartan julkaiseminen painotuotteena tai sen käyttäminen internetissä edellyttää tekijänoikeuslain mukaista julkaisulupaa, joka haetaan kaupungilta sähköisellä lomakkeella. Julkaisulupaa ei tarvita karttajäljennöksistä, jotka liittyvät Keravan kaupungin tai muun viranomaisen päätöksiin ja lausumiin. 


Julkaisuluvan hakemisen lisäksi kuvaruudulla, painotuotteena, tulosteena tai muulla vastaavalla tavalla julkaistavaan karttaan tulee aina liittää tekijänoikeudet osoittava merkintä: © Keravan kaupunki, paikkatietopalvelut 20xx (julkaisuluvan vuosi). Aineiston maksimi käyttöaika on kolme vuotta.


Graafisena tai numeerisena luovutetun aineiston käytöstä graafisissa julkaisuissa peritään maksu.

Päivitetty 31.08.2022 klo 15:41