Rakentaminen ja tontit

Suunnitteletko uuden rakennuksen rakentamista, vanhan korjaamista tai laajentamista? Onko sinulle epäselvää milloin rakentaminen tarvitsee luvan? Mietitkö onko vajan, talousrakennuksen tai aidan rakentaminen luvanvaraista? Entä milloin tulee kuulla naapuria rakennushankkeen yhteydessä? Haluatko ostaa tai vuokrata omakoti- tai rivitalotontin tai tarvitseeko tontillesi tehdä tonttijako, tontin lohkominen tai muu kiinteistötoimitus?


Rakentamisen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä asioista saat neuvoa ja opastusta rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentamista ja sen vaikutusta ympäristöön, ohjeistaa suunnittelua ja päättää rakentamisen lupa-asioista. Rakentamisen lupia haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Lupapiste Kaupasta voi ostaa rakennuspiirustuksia suoraan rakennusvalvonnan arkistoista sähköisesti ja ladata ostetut PDF-tiedostot heti omaan käyttöön.


Paikkatietopalvelut vastaa asemakaava-alueella tonttijaosta, kiinteistöjen lohkomisesta ja muista kiinteistötoimituksista sekä huolehtii kiinteistörekisterin ylläpidosta kaupungin asemakaava-alueilla. 


Kaupunkikehityspalvelut huolehtii siitä, että kaupungin kehittymisen edellyttämät maa-alueet ovat oikeaan aikaan käytettävissä sekä ostaa, myy ja vuokraa maa-alueita eri tarkoituksiin, esimerkiksi pientalorakentamista varten.


Rakennusvalvonnan toiminta kesällä 2021

Rakennusvalvonta on toiminnassa koko kesän, lomien vuoksi voi lupien käsittely sekä päätösten antaminen hidastua. Henkilökunta toimii etänä ja palvelee Lupapisteessä, puhelimitse, sähköpostitse sekä etäkokouksina. Piirustukset ovat ostettavissa LupapisteKaupasta. 


Suunnittelupalaverit ja välttämättömien katselmusten suoritustavasta sovitaan tapauskohtaisesti suoraan kohdetta hoitavan tarkastusinsinöörin/rakennustarkastajan kanssa.


Rakennusvalvontatoimiston puhelinnumero virka-aikana on 040 318 2126.


Päivitetty 26.07.2021 klo 07:44