Osittainen lopputarkastus (käyttöönotto)

​Ennen muuttoa tai tilojen ottamista muuten käyttöön tulee rakennuksessa suorittaa käyttöönottokatselmus eli osittainen loppukatselmus. Käyttöönottokatselmus voidaan suorittaa koko rakennusta koskien tai osittaisena siltä osin, joka todetaan katselmuksessa turvalliseksi, terveelliseksi ja käyttökelpoiseksi. Tällöin keskeneräinen osa rakennuksesta tulee olla erotettu käyttöönotettavasta osasta henkilö- ja paloturvallisuuden edellyttämällä tavalla.


Käyttöönottokatselmuksessa huomioitavaa

Jotta käyttöönottokatselmuksessa ei tulisi yllätyksiä, niin on syytä tarkistaa yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa ainakin seuraavat asiat:

 • Rakennusluvan ehtojen toteutuminen
 • Kaikkien tilojen käytössä tarvittavien varusteiden ja toimintojen riittävä valmius
 • Valaistu katunumero on asennettu niin, että se näkyy selvästi kadulle
 • Jäteastia on sijoitettu luvan mukaiseen paikkaan
 • Kattoturvallisuusvarusteet, kuten talotikkaat, lapetikkaat, kattosillat ja lumiesteet on asennettu paikoilleen
 • Suojakaiteet ja käsijohteet on asennettu
 • Savuhormin tarkastus on suoritettu ja hormista on käytettävissä kelpoisuuden osoittavat asiakirjat
 • Vesi- ja viemärilaitteiden tarkastuksesta on esitettävissä pöytäkirja
 • Sähkölaitteiden käyttöönottotarkastuspöytäkirja on esitettävissä
 • Ilmanvaihtolaitteista on esitettävissä mittaus- ja säätöpöytäkirja
 • Kustakin kerroksesta tulee olla kaksi poistumistietä, toinen voi olla varatie  
 • Palovaroittimet ovat toiminnassa
 • Osastoinnit toimivat, palo-ovet ja -ikkunat on asennettu ja tyyppikilvet ovat näkyvillä
 • Piha- ym. järjestelyt ovat valmiina siinä laajuudessa, että rakennuksen käyttö on turvallista ja suunnitelmanmukaiset autopaikat ovat osoitettavissa


Edellytykset käyttöönottokatselmuksen pitämiselle

 • vastaava työnjohtaja ja muut sovitut vastuuhenkilöt ovat paikalla
 • rakennuslupa pääpiirustuksineen, rakennusvalvonnan leimalla varustetut erityispiirustukset sekä muut katselmukseen liittyvät asiakirjat, selvitykset ja todistukset ovat käytettävissä
 • työvaiheeseen liittyvät tarkastukset ja selvitykset on tehty
 • tarkastusasiakirja on asianmukaisesti ja ajantasaisesti täytetty ja käytettävissä
 • energiaselvitys on pääsuunnittelijan allekirjoituksella varmentama ja kopio siitä luovutettavissa tarkastusinsinöörille
 • aiemmin havaittujen puutteiden ja epäkohtien vuoksi edellytetyt korjaukset ja muut toimenpiteet on tehty


Vastaava työnjohtaja tilaa katselmuksen suoraan katselmuksen pitäjältä tarkastusinsinööri Jarmo Summaselta, puh. 040 318 2125, viikkoa ennen toivottua ajankohtaa.

Päivitetty 06.05.2020 klo 11:35