Paikan merkitseminen

Rakennusvalvontaviranomainen vaatii uudisrakentamiseen liittyen yleensä rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkinnän. Vaadittavan mittauksen tarpeellisuus ilmenee myönnetyn rakennusluvan asiakirjoista.


Paikan merkintä eli maastoonmerkintä tilataan Lupapisteestä hankkeen omilta sivuilta Rakentaminen-välilehden alta. Tarvittaessa lisätietoja voi tiedustella maastomittaus@kerava.fi tai puh. 040 3182397.


Rakennuksen paikan maastoon merkintä

Rakennuspaikan merkinnässä merkitään maahan ensisijaisesti ennakkolaskennassa (Lupapisteessä suunnitelmat ja liitteet) lasketut pisteet. Vaihtoehtoisesti voidaan merkitä linjat linjapukkeihin, mikäli tilaaja on sellaiset rakentanut.

Mittaryhmä ei voi siirtää tai sovitella rakennuksen paikkaa. Mikäli paikanmerkinnän jälkeen tarvetta rakennuksen paikan siirrolle ilmenee, tulee olla yhteydessä rakennustarkastajaan. Merkintätapahtumat eivät edellytä rakentajan läsnäoloa.

Pientalojen merkinnässä on hyväksi havaittu kaksivaiheinen merkintätapa, jonka mittauspalvelut käy suorittamassa lupamaksuun sisältyvänä palveluna ja joka sopii useimpiin tapauksiin:

1.vaihe ennen maanrakennustöitä:

  • Tontille tai sen läheisyyteen tuodaan vaaittu korko
  • Rakennusten paikat merkitään GPS laitteella tarkkuudella +/- 5 cm.

2. vaihe ennen sokkelin rakentamista

  • Rakennuspaikka merkitään uudestaan tarkasti (alle 1 cm) sorapetiin iskettäviin puupaaluihin

Jos rakentajalla on käytössä oma ammattitaitoinen mittaaja sekä takymetrikalusto rakennusprojektiin, voidaan rakennuspaikan merkintä suorittaa luovuttamalla lähtöpistetiedot ja rakennuksen koordinaatit rakentajan mittaajalle. Tätä menetelmää käytetään lähinnä suurimmilla rakennustyömailla. Sopivimmasta menetelmästä voidaan sopia aina tapauskohtaisesti.
Mikäli rakennusprojektilla on tiukka aikataulu, suosittelemme yksityisen mittafirman mukaanottoa projektiin. Keravan kaupungin mittauspalvelut suorittavat mittauksia vain virka-aikana. Ruuhka-aikoina toimitusaika saattaa olla viikko.


Rajannäyttö merkintöjen yhteydessä

Rakentaja voi pyytää lisäksi rajannäyttöpalveluita, jotka tarjoamme merkintöjen yhteydessä lisäpalveluna puoleen hintaan normaalihinnoista. Laskutus rajannäytöstä menee rakennuttajalle. Rajannäyttö laskutetaan erikseen. 


Päivitetty 12.01.2022 klo 17:01