Paikan merkitseminen

Rakennusvalvontaviranomainen vaatii uudisrakentamiseen liittyen yleensä rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkinnän. Vaadittavan mittauksen tarpeellisuus ilmenee myönnetyn rakennusluvan asiakirjoista.


Rakennuksen paikan maastoon merkintä

Rakennuksen tarkan paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä suoritetaan ennen rakentamiseen ryhtymistä. Merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta sen jälkeen kun rakennuslupahakemus on hyväksytty.


Rakennuksen paikan merkitsemistä varten toimitetaan paikkatiedot palveluihin täytetty merkintähakemuslomake paikan merkitsemiseksi. Lomakkeen toimittamisen jälkeen sovitaan aika puhelimitse paikkatietopalvelut yksiköstä  puh. 040 318 2397 (ensisijaisesi) tai 040 318 2556 tai sähköpostitse: mittauspalvelut@kerava.fi


Rakennuksen paikka pyritään merkitsemään kolmen työpäivän kuluessa tilauksesta, ruuhkaisina aikoina viikossa.

Päivitetty 13.07.2020 klo 07:52