Sähköasennustöiden tarkastus

​Sähköasennusten ja niihin liitettyjen sähkölaitteiden haltija on vastuussa siitä, että sähkölaitteistoa käytetään turvallisesti ja että se säilyy turvallisena koko käyttöikänsä.


Käyttöön otettavan tai valmistuneen talon sähköasennuksia ei käydä Keravan Energian toimesta tarkastamassa, vaan sähköurakoitsijan velvollisuus on suorittaa asennuksilleen käyttöönottotarkastus aina, kun asennus tai sen osa otetaan käyttöön. Kahden asunnon rakennuksille ja sitä pienemmille asennuksille ei sähköturvallisuuslain mukaan tarvita muita tarkastuksia kuin sähköurakoitsijan tekemä käyttöönottotarkastus.


Tämä tarkastusvelvollisuus kannattaa mainita sähköurakkasopimuksessa. Tarkastuksesta on laadittava rakennuttajalle tarkastuspöytäkirja.


Käyttöönottokatselmuksessa rakennuttajan tulee esittää rakennuskohteen sähköinen tarkastuspöytäkirja. Ennen kuin rakennus liitetään sähköverkkoon, sähköurakoitsijan on toimitettava verkkoyhtiölle yleistietolomake, jolla urakoitsija vakuuttaa tehneensä tarpeelliset oman työn tarkastukset ja vakuuttaa, että laitteistoon voidaan kytkeä sähkö.


Sähkölaitteiston haltija tai rakentaja voi käyttöönottotarkastuksen lisäksi halutessaan teettää ns. varmennustarkastuksen Turvatekniikan keskuksen valtuuttamalla tarkastajalla. Se ei ole viranomaistoimintaa, vaan siitä tarkastaja perii maksun.

Päivitetty 06.05.2020 klo 11:30